ABC-föräldraträffar för dig med barn i åldern 6-12 år

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Ibland är det skönt att få tips och idéer hur man kan gå vidare i sitt föräldraskap. Därför bjuder kommunen in till gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

ABC består av fyra gruppträffar kring temana Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tio deltagare. På träffarna samtalar vi om föräldraskapsstrategier och förhållningssätt, tar del av forskning om föräldraskap och delar med oss av varandras erfarenheter.

Kursen är kostnadsfri och hålls på Ällagatan.

När startar nästa kurs?

Nästa kurs börjar den 25 september 2023. Gruppen träffas vid fyra tillfällen, måndagar i ojämna veckor mellan klockan 17.30 och 20.00. Plats: Ällagatan 21B

För mer information

Ällagatans förebyggande team
0515-88 66 77
0706-74 50 67
allagatan@falkoping.se

Anmälan