ABC-föräldraträffar för dig med barn i åldern 6-12 år

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Ibland är det skönt att få tips och idéer hur man kan gå vidare i sitt föräldraskap. Därför bjuder kommunen in till gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

ABC består av fyra gruppträffar kring temana Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tio deltagare. På träffarna samtalar vi om föräldraskapsstrategier och förhållningssätt, tar del av forskning om föräldraskap och delar med oss av varandras erfarenheter.

När startar nästa kurs?

Nästa kurs börjar startar 4 april. Gruppen träffas vid fyra tillfällen, 4 april, 18 april, 2 maj samt 16 maj. Tidpunkt för samliga tillfällen är klockan 17.30 till 20.00. Plats: Ällagatan 21B
Kursen är kostnadsfri

För mer information

Ällagatans förebyggande team
0515-88 66 77
0706-74 50 67
allagatan@falkoping.se

Anmälan