Aktförvararen

Aktuella ärenden som lämnats till Falköpings kommun för aktförvaring.

Just nu finns inga akter för aktförvaring.