Ällagatans förebyggande team

Ällagatan är en verksamhet som erbjuder råd och stöd till föräldrar och/eller andra närstående vuxna kring ett barn.

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, och den som känner barnet och dess behov bäst.

Trygga och välinformerade föräldrar med en god relation till sitt barn, och till varandra, som förmedlar både värme och ramar främjar barnets hälsa och utveckling. En god anknytning och relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden.

Kommunen har som mål att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets hela uppväxt. Ällagatan är en verksamhet som erbjuder råd och stöd till föräldrar och/eller andra närstående vuxna kring ett barn. Oavsett om du har ett mindre problem som du vill bolla med en professionell eller ett större bekymmer, så är du välkommen att ta kontakt med oss.

På Ällagatan samverkar vi, vid behov och om föräldrar önskar, med andra aktörer så som skola, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst. Vi journalför inte och besöken på Ällagatan är gratis.

Kontakt

Jenny Karlsson, familjebehandlare
Telefon: 0701- 81 44 28, epost: jenny.k.karlsson@falkoping.se

Mattias Mohlén, familjebehandlare
Telefon: 0706- 74 50 67, epost: mattias.mohlen@falkoping.se

Louise Åkerström, familjebehandlare
Telefon: 0515- 88 66 53, epost: louise.akerstrom@falkoping.se

Mats Dahlquist, familjebehandlare
Telefon: 0515-88 55 36, e-post: mats.dahlquist@falkoping.se Länk till annan webbplats.

Ällagatans förebyggande team
0515-88 66 77
allagatan@falkoping.se

Besöksadress

Ällagatan 21 B
521 33 Falköping