Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

  • Uppföljning
  • Utvärdering och analys
  • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Enkäter för vårdnadshavare

Enkät för förskolan 2024

Enkät för vårdnadshavare med barn i förskolan genomförs vartannat år. 2024 var det 544 vårdnadshavare som svarade på enkäten.

Här hittar du resultatet från enkäten om förskolan 2024

Skolenkät

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Resultaten från enkäten hjälper oss att få en bild av hur eleverna har det i skolan idag.

Här hittar du resultaten från de senaste årens skolenkäter. Länk till annan webbplats.

Antal elever i grundskolan

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

Skola/Åk

2024-02-26

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalsumma

Broddetorpsskolan

6

10

10

10

14

8

12

 

 

 

70

Centralskolan

51

49

49

53

62

50

26

 

 

 

340

Dotorpsskolan

36

24

24

21

17

19

53

 

 

 

194

Floby Skola

23

36

35

39

26

23

29

32

51

35

329

Gudhemsskolan

19

33

25

19

23

30

22

22

23

18

234

Gustaf Dalénskolan

35

26

30

40

28

55

33

54

45

44

390

Högstadium Centrum

 

 

 

 

 

 

 

217

199

193

609

Kinnarpsskolan

15

26

25

28

32

21

28

34

46

36

291

Mössebergsskolan

73

70

65

68

77

68

77

 

 

 

498

Odensbergsskolan

26

19

17

24

18

23

14

 

 

 

141

Vartoftaskolan

17

19

18

20

21

21

19

25

29

29

218

Vindängenskolan

47

45

46

43

39

47

47

 

 

 

314

Åsarpsskolan

15

19

10

12

13

12

15

 

 

 

96

Åttagårdsskolan

13

23

19

21

25

18

 

 

 

 

119

Totalsumma

376

399

373

398

395

395

375

384

393

355

3843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högstadium Odenvi (Gu+Va)

 

 

 

 

 

 

 

47

52

47

146

Fristående grundskolor i Falköping

Skola/åk

Lå 2022/2023

(Skolverket)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Thorén framtid

5

5

15

7

9

9

11

7

16

20

104

Åsle friskola

10

9

5

4

8

6

9

.

.

.

51

Total

15

14

20

11

17

15

20

7

16

20

155

Antal elever i anpassad grundskola (tidigare

grundsärskolan)

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala anpassade grundskolan

Skola/Åk

2024-02-26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalsumma

Broddetorpsskolan

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Centralskolan

1

 

2

1

 

 

 

 

 

4

Dotorpsskolan

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Högstadium Centrum

 

 

 

 

 

 

10

3

3

16

Vindängen anpassad grundskola

6

6

3

5

8

2

 

 

4

34

Åttagårdsskolan

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Totalsumma

8

6

5

7

8

3

10

3

7

57


Antal antal elever på Ållebergsgymnasiet

Totalt antal elever i varje årskurs i den kommunala gymnasieskolan

Program/Åk

2024-02-26

1

2

3

Totalsumma

Barn- och fritidsprogrammet

24

20

24

68

Bygg- och anläggningsprogrammet

16

16

16

48

Ekonomiprogrammet

56

47

56

159

El- och energiprogrammet

16

14

14

44

Estetiska programmet

6

9

4

19

Fordons- och transportprogrammet

16

16

16

48

Försäljnings- och serviceprogrammet

14

12

 

26

Handels- och administrationsprogrammet

 

11

11


Individuellt alternativ

32

19

10

61

Industritekniska programmet

14

8

8

30

Naturvetenskapsprogrammet

24

29

22

75

Programinriktat val

11

4

1

16

Samhällsvetenskapsprogrammet

47

60

59

166

Språkintroduktion

5

1

 

6

Teknikprogrammet

47

46

37

130

Vård- och omsorgsprogrammet

5

13

15

33

Yrkesintroduktion

6

5

3

14

Totalsumma

339

319

296

954

 

Antal elever i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan)

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala anpassade gymnasieskolan

Program / åk

2024-02-26

1

2

3

4

Total

Individuella program

2

6

4

5

17

Programmet för hälsa, vård och omsorg

3

3

1

2

9

Totalsumma

5

9

5

7

26