Tillstånd, regler och tillsyn

Här finner du en förteckning över de tillstånd och regler som kommunen ansvarar för.

Djurhållning och lantbruk

Folköl, tobak och läkemedel

Om du vill börja sälja folköl klass II till konsumenter ska du anmäla det till kommunens alkoholhandläggare innan försäljning eller servering påbörjas. Om du vill sälja tobak måste du söka tillstånd hos kommunen.

Falköpings kommun har avtal med Lidköpings kommun genom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS). TiS ansvarar för alla ärenden som rör folköl, tobak och läkemedel. Mer information om vad som gäller hittar du på Lidköpings kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Miljöfarlig verksamhet

Registrera ett lotteri

Föreningar som vill ordna lotteri måste få sitt lotteri registrerat. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Ansökningsblankett för registrering av lotteri Pdf, 118.7 kB.

Redovisningsblankett för registreringslotteri Pdf, 110.7 kB.

Serveringstillstånd

För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker måste du ha tillstånd från den kommun där serveringsstället ligger. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara permanent eller tillfälligt.

Falköpings kommun har avtal med Lidköpings kommun genom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS) om handläggning och tillsyn av ärenden som rör serveringstillstånd. Mer information om vad som gäller för serveringstillstånd hittar du på Lidköpings kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Om du vill ansöka om serveringstillstånd görs det i Lidköpings kommuns e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om serveringstillstånd eller behöver komma i kontakt med tillståndsenheten i Lidköping kan du maila till tillstandsenheten@lidkoping.se

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd och kommun. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning kan påbörjas. För Falköpings kommun gäller avgiftstaxan för serveringstillstånd Pdf, 674.3 kB.

När behöver du inte serveringstillstånd?

  • Då det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
  • Då det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Då det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Torghandel