Orosanmälan barn och unga

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd bör du anmäla detta till socialtjänsten. Du kan vara anonym.

Hur anmäler du?

Du kan göra orosanmälan digitalt via e-tjänst. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte anger vem du är eller lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras.

Du kan alltid kontakta socialtjänsten för att få råd om du är orolig och har misstankar om att barn far illa.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) ska du kontakta  socialjouren eller polisen.

Ansökan om stöd/avlastning

Vårdnadshavare och ungdomar 15-18 år kan själva ansöka om stöd och hjälp. Stöd kan ges i form av till exempel samtalskontakt, familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.