Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

112 – larmnummer

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd ringer du 112. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

113 13 – information vid kris eller olycka

Hit kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

Socialjour – när barn far illa eller relationsvåld

Ring 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22

Öppettider

  • Måndag - torsdag klockan 17-23
  • Fredag klockan 16-01
  • Lördag klockan 15-01
  • Söndag klockan 15-23

Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger för akuta anmälningar via SOS-alarm på telefonnummer 112. Dessa anmälningar kan handla om barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel eller bristande tillsyn.

Barnens hjälptelefon (BRIS)

Ring 116 111 om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS stödverksamhet för vuxna

Ring 077-150 50 50 om du är vuxen och behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Brottsofferjour

Ring 0500-48 75 43

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis Länk till annan webbplats. är en chattjour för barn och unga upp till 25 år. Här kan du prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan. Du är anonym och chattar med andra unga människor som finns för dig när du behöver det. Jourhavande kompis drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund.

Kvinnohuset Tranan

Ring 0500-41 86 68

Telefontid på vardagar klockan 7.30-16.30.

Kvinnojour Tranan

Ring 0200-11 33 33

Telefontider

  • Måndag - söndag klockan 18-23

Personligt ombud för personer med psykiskt funktionshinder

Ring 0515-820 16

Trygghetslarmet/Nattpatrullen

Ring 0515-102 48

Du som har beslut om insatsen trygghetslarm kan kontakta larmpatrullen dygnet runt.