Stöd för ungdomar

Här kan du läsa mer om fältsekreterare, ungdomsboende och ungdomsmottagningen.

Det finns stöd att få om du vill ha hjälp, må bättre eller om du vill ha någon att prata med. Det är gratis! Läs mer om vart du kan vända dig.

Fältsekreterare

Vi arbetar uppsökande och främjande i hela Falköping. Vår uppgift är att knyta kontakter med alla ungdomar i åldren 12-21 år. Vi rör oss i samma miljöer som ungdomar vistas i, på skolan, på fritidsgårdar, olika offentliga platser och på nätet. Det kallas att fälta.

Vårt uppdrag är att skapa relationer som bygger på tillit, frivillighet och respekt för ungdomars integritet. Vi har tystnadsplikt.

Vi samarbetar med myndigheter vilket innebär att man kan komma i kontakt med oss genom så kallade bekymringssamtal, ungdomstjänst och medling. Både som ungdom och förälder.

Vi samarbetar även med flera frivilligorganisationer och andra aktörer som möter ungdomar, vilket innebär att ni kan träffa oss i skilda sammanhang.

Välkomna att ta kontakt med oss när ni ser oss ute på fältet!

Kontakt

Fältsekreterare
Emelie Arvidsson
0515-88 52 95
0705-93 65 05
emelie.arvidsson@falkoping.se

Besöksadress
Ällagatan 43
521 35 Falköping
faltet@falkoping.se

Ungdomsboende

Kommunen har ett ungdomsboende som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar.

Oftast är det din socialsekreterare som föreslår att du kanske ska bo på ungdomsboendet under din utredningstid alternativt längre om du och dina föräldrar är i behov av ett förändringsarbete. Men du kan också själv lämna det önskemålet.

Ungdomsboendet ligger i ett eget hus med trädgård några hundra meter från Järnvägsstationen. Det finns sju platser. Du har ett eget mindre rum och delar badrum med andra ungdomar. Det finns även flera umgängesytor som alla har tillgång till så som TV-rum och spelrum samt ett gemensamt kök.

Personalen som arbetar på boendet är vana att möta ungdomar som befinner sig i kris eller som behöver ett andrum från den egna familjen. De har grundläggande omsorgsutbildning eller högskoleutbildning i socialt arbete.

De ungdomar som bor på ungdomsboendet förväntas gå i skolan eller ha annan sysselsättning dagtid, lära sig att passa tider och äta måltider tillsammans med andra på boendet, samt delta i de aktiviteter som anordnas. Alla ungdomar har en genomförandeplan som är individuell och där samtal är grunden till hur insatsen (= placering HVB) utformas. Din delaktighet är mycket viktigt för oss. Att du lämnar synpunkter på det som kan bli bättre och att du trivs och känner dig trygg under tiden du bor på ungdomsboendet.

Kontakt

0515-88 62 66
ungdomsboende@falkoping.se

Ungdomsmottagning

Att må bra i kropp och själ är en av de mänskliga rättigheterna. Därför vill vi på ungdomsmottagningen erbjuda dig upp till 24 år möjlighet att prata om frågor som rör sex och samlevnad, preventivmedel, könssjukdomar, provtagning, relationer, hälsa eller något annat som känns angeläget och viktigt. Boka gärna tid så har vi möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt.

Du hittar kontaktuppgifter på länkarna nedan. Tänk på att det inte går att boka tid via socialtjänstens reception, detta kan endast göras i direkt kontakt med ungdomsmottagningen.

Läs mer på Falköpings ungdomsmottagnings hemsida om hur du bokar tid, våra öppettider och vad du kan få hjälp med. Länk till annan webbplats.

Länkar

Din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.
Ungdomsmottagningen i Falköping Länk till annan webbplats.