Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för dig som är utrikesfödd och som vill veta mer om att vara förälder i Sverige.

Fyra barn diskuterar innehållet i en bok tillsammans med en vuxen

Att vara förälder/vårdnadshavare i ett annat land än det du har vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Träffarna hålls vid fem tillfällen och riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0-18 år. Du kommer få vara med och prata om teman som rättigheter och skyldigheter, barnens fritid, skola, vårdsystemet samt de utmaningar du kan möta som förälder under barnets uppväxt.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–12 deltagare.

Kursstart

Nästa grupp startar utifrån efterfrågan.

Information och anmälan

För mer information ring 0515-88 66 77 eller mejla allagatan@falkoping.se.

Anmälan