Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn eller ungdomar i en familj som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. Ibland kan barnet/ungdomen behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Andra gånger handlar det om att utöka barnets/ungdomens sociala nätverk och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.

Är du/ni intresserade av att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Vill du göra skillnad och öppna ditt hem för ett barn som behöver stöd eller ett nytt socialt nätverk? Behoven ser olika ut och det kommer inte alltid vara lätt, men det är alltid värt det.

Kraven som ställs är olika beroende på uppdrag. Socialförvaltningen genomför en noggrann kontroll och utredning innan du/ni godkänns som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Alla familjehem erbjuds utbildning och handledning inför sitt viktiga uppdrag.

Uppdraget innebär inte något ekonomiskt ansvar och du/ni förväntas inte heller ge ett professionellt stöd.

Läs gärna berättelser om familjer/personer som gör en insats för barn på olika sätt på Socialstyrelsens webbsida. Länk till annan webbplats.

Familjehem

Behovet av nya hjälpande familjer är stort. Vi letar efter både stora och små familjer, med olika kulturella bakgrunder. Familjer som bor i hus eller lägenhet, på landet eller i stan. Det viktigaste är att du och din familj är trygg och har tid, utrymme och engagemang för barnet.

Som familjehem tar ni emot ett barn i ert hem. Barnet har av olika skäl skiljts från sina föräldrar och har därför ett stort behov av vuxenkontakt. De behöver bli sedda och få tröst och hjälp för att klara skolan, delta i fritidsaktiviteter och utveckla kontakter med jämnåriga.

De flesta barn som placeras i familjehem kommer för en kortare tid, och tanken är att de ska återvända hem. Några barn stannar dock under hela sin uppväxt.

Jourhem kallas ett familjehem som tar emot barn när en akut situation inträffat.

Kontaktfamilj

Som kontakfamilj tar du och din familj emot ett barn i ert hem en helg eller en vardag, en eller ett par gånger i månaden. Ofta är det barn till föräldrar som behöver avlastning. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker tillsammans, till exempel räfsar löv eller bygger koja. Spännande utflykter är inte det viktigaste, utan huvudsaken är att du och din familj tar er tid med barnet.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet en eller flera gånger i månaden. Din roll är att vara en god förebild och medmänniska i vardagslivet. Ibland kan du behöva uppmuntra barnet till aktiviteter som berikar livet och bryter en social isolering.

Ersättning

Samtliga uppdrag ersätts med ett arvode baserat på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ersättning utbetalas även för eventuella omkostnader.