Barn I Föräldrars Fokus (BIFF) - en kurs för föräldrar som har separerat

Syftet med kursen Barn i Föräldrars Fokus är att synliggöra barns behov och situation genom att arbeta med frågan: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Två händer färgade i gult och blått

Barn som upplever skilsmässa har ofta många tankar och känslor kring detta. Både barn och föräldrar kan tappa fotfästet tillfälligt. Hur kan man få föräldraskapet att fungera vid en separation? Hur kan man stödja och underlätta för sitt barn?

BIFF, Barn i föräldrars fokus, är en kort kurs som ger dig som förälder både kunskap och möjlighet att utveckla egna redskap som kan leda till att situationen blir mer lätthanterlig och begriplig för ditt barn.

Utbildningen består av pedagogiska inslag och gruppsamtal. Teman som berörs är bland annat barns behov, anknytningsteorin, barns rättigheter samt kommunikation. Under utbildningen träffar du föräldrar i liknande situation och får möjlighet att diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid en separation och hur konflikter mellan föräldrar påverkar dem.

Du anmäler själv ditt intresse. Om fler än en förälder vill delta kommer vi placera er i olika grupper. På så sätt blir möjligheten större att fokusera på det egna förhållningssättet till barnet.

Kursen:

  • vänder sig till föräldrar som bor i kommunerna Falköping och Tidaholm.
  • består av 3-4 gruppträffar á två timmar.
  • är kostnadsfri och fika ingår.

Kursstart

Nästa kurs startar hösten 2024.

Familjerådgivningen
0515-88 62 59
familjeradgivningen@falkoping.se
Telefontider: Måndag - fredag klockan 08.30-09.30.

Anmälan