Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par, familjer och ensamstående som har problem i sina nära relationer.

Så här kan det vara

  • Svårigheter att förstå och prata med varandra
  • Känslorna har förändrats
  • Det sexuella samlivet fungerar inte längre
  • Utmaningar och problem i nya familjekonstellationer
  • Konflikter i släktrelationer
  • Frågor kring skilsmässa och separation

Samtal ger möjligheter:

  • att lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • att lättare förstå och acceptera sig själv och varandra
  • att finna nya möjligheter att lösa problem och konflikter

Vilka är vi?

Familjerådgivarna är psykologer och socionomer med psykoterapeutisk vidareutbildning. Familjerådgivarna har särskild sträng sekretess, du kan vara anonym.

Registrering eller journalföring förekommer inte. Tolk kan erbjudas vid behov.
Samtalsavgift är 125 kronor per samtalstillfälle. Betalning sker kontant eller via swish.

Barn I Föräldrars Fokus (BIFF) - en kurs för föräldrar som har separerat

En kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn. Syftet med kursen är att synliggöra barns behov och situation genom att arbeta med frågan: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Läs mer om kursen och se aktuell kursstart