Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal till par, familjer och ensamstående som har problem i sina nära relationer.

Så här kan det vara

  • Svårigheter att förstå och prata med varandra
  • Känslorna har förändrats
  • Det sexuella samlivet fungerar inte längre
  • Utmaningar och problem i nya familjekonstellationer
  • Konflikter i släktrelationer
  • Frågor kring skilsmässa och separation

Vad kan vi hjälpa till med?

  • lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • lättare förstå och acceptera sig själv och varandra
  • finna nya möjligheter att lösa problem och konflikter

Vilka är vi?

Familjerådgivaren är socionom med psykoterapeutisk vidareutbildning. Familjerådgivningen är omgärdad av särskilda stränga sekretessregler och den som önskar kan vara anonym. Registrering eller journalföring förekommer inte. Tolk kan erbjudas vid behov.

Samtalsavgiften är 125 kr per samtalstillfälle. Betalning sker kontant eller via swish.