Gruppträffar och kurser

Här samlar vi kurser och gruppträffar för dig som är förälder, barn eller anhörig till en förälder.

Pappa kramar två små barn

ABC - Alla Barn i Centrum 0-2 år

Läs mer om kursen och anmäl dig

två flickor leker i sandlådan

ABC - Alla Barn i Centrum 3-12 år

Läs mer om kursen och anmäl dig

Fyra barn sitter och samtalar om innehållet i en bok tillsammans med en vuxen

Föräldraskap i Sverige

Läs mer om kursen och anmäl dig

En flicka och en pojke som ritar

Barn I Föräldrars Fokus (BIFF)

Läs mer om kursen och anmäl dig