Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorgen och saknaden, men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialtjänsten efter utredning och under förutsättning att dödsboets vistelsekommun är Falköping.

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Det är en skriftlig sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och görs av de personer som ingår i dödsboet. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. För mer information om bouppteckning besök Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om

 • dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
 • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Begravningskostnaderna går före alla andra kostnader som dödsboet ansvarar för. Autogiron, abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska därför sägas upp snarast möjligt efter dödsfallet.

Uppgifter för dödsboanmälan

Tillgångar

 • Banktillgodohavande på dödsdagen
 • Andra tillgångar såsom kontanta medel, värdepapper, försäkringar, yttre inventarier (t.ex. bil), kommande tillgångar (t.ex. pension, lön, skatt, begravningsförsäkring, återbetalning av abonnemang)
 • Efterlevande makes tillgångar
 • Boets lösöre
 • Kopia av senaste deklarationen

Kostnader

 • Begravningskostnader
 • Gravsten eller inskription på befintlig sten
 • Andra utgifter i anledning av dödsfallet t.ex. omhändertagande av den avlidnes bo
 • Om den avlidne är ensamstående - utrymning av bostaden och hyra under en månads uppsägning
 • En beräknad bouppteckningskostnad

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till kostnaderna som är direkt knutna till dödsfallet.

Begravning

Begravningsavgift betalas av alla vare sig du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin.

Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsceremoni. De som inte är med i Svenska kyrkan får anlita någon som begravningsförrättare för att få en begravningsceremoni. Om man vill kan en vän eller anhörig förrätta begravningen annars kan begravningsbyråerna här nedan göra det. Kostnaden regleras mellan begravningsförrättaren och dödsboet.

En borgerlig begravning är utan religiösa förtecken. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga begravningsceremonin ska ordnas.

Det är vanligt att man anlitar en begravningsbyrå för att ombesörja de praktiska frågorna men man kan också själv ordna hela eller delar av arrangemangen kring begravning, anskaffning av gravplats, gravsättning med mera.

Svenska kyrkan är huvudman

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som är huvudman och ansvarig för begravningsverksamheten i Falköpings kommun.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska granska församlingarna och se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

Begravningsförrättare

Vissa begravningsbyråer erbjuder denna tjänst. Ett annat alternativ kan vara att anlita kommunens utsedda borgerliga begravningsförrättare. De har utsetts av kommunfullmäktige i Falköpings kommun för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026.

 • Karola Svensson (C) mobiltelefon 0732-80 78 14
 • Jonas Larsson (SD) mobiltelefon 0733-52 38 45
 • Mikael Wendt (L) mobiltelefon 0705-70 21 25
 • Erling Öhrnell (V) mobiltelefon 0761-16 13 70

Kommunledningsförvaltningens kansli förmedlar kontakten med den kommunala begravningsförättaren, telefon 0515-88 51 10 eller 0515-88 50 66.

Vad kostar det?

Kostnaden för att anlita en av kommunen utsedd begravningsförrättare är 2,5 procent av prisbasbeloppet samt sociala avgifter.