Klagomålshantering på skolverksamheten

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller elevhälsans medicinska insats? Då vill vi veta det.

Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete. Våra skolor och förskolor arbetar med att ständigt utveckla sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans och förskolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan/förskolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

Vem ska du kontakta?

1. Kontakta förskolan/skolan i första hand

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans, fritidshemmets eller skolans personal bör du istället vända dig till rektor. Du bör också vända dig direkt till rektor om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor i andra hand

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.

3. Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen i tredje hand

Om du vill kan du vända dig direkt till barn- och utbildningsförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av rektor.

Lämna din synpunkt via formulär

Du kan lämna dina synpunkter digitalt via ett formulär här. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Om du inte har möjlighet att registrera dina synpunkter digitalt går det bra att skicka dem med post till barn- och utbildningskontoret.

Vad händer efter du lämnat in ett klagomål?

Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Då kan du kontakta respektive verksamhetschef alternativt barn- och utbildnings-förvaltningens kansli, barn.utb@falkoping.se.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen Länk till annan webbplats..