Energibidrag

Här hittar du information om olika energibidrag du kan söka och hur du gör.

Rotavdrag för grön energi

Den 1 januari 2021 gjordes en förändring i bidrag till solceller, batterilager och laddplatser för hemmabruk. Istället för att göra en ansökan som handläggs och bidrag betalas ut efter du har gjort investeringen har staten nu infört ett rotavdrag för grön energi. Du får alltså avdraget direkt på fakturan vilket förenkar din hantering. Installationsfirman gör istället pappersjobbet.

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer om stöd för grön teknik hos Skatteverket Länk till annan webbplats..

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från och med den 3 juli 2023 och fram till 1 juni 2025 kan du via boverkets e-tjänst söka bidrag för utbyte av värmekälla och i ett andra steg energiförbättrande åtgärder på klimatskärmen såsom tilläggsisolering av vind eller väggar och renovering eller utbyte av fönster och dörrar. För att ansöka om energiförbättrande åtgärder måste huset vara byggt före 1990.

Bidraget är 50 procent av kostnaden, max 30 000 kr per åtgärd för byte av värmekälla och energiförbättring, alltså 60 000 kr tillsammans. Bidraget täcker endast materialkostnader med det går även att söka ROT- avdrag för arbetskostnaden.