Skilda världar - en gruppverksamhet för barn till skilda föräldrar

Syftet är att barnet ska få ett eget forum där de kan prata om sina tankar och känslor.

Division of property and children among parents in case of divorce. Parental conflict resolution, custody of children. Justice, protection of child rights. Choose which parent to live with

I gruppen får barnen möjlighet att prata om sina upplevelser kring skilsmässan och känna att de inte är ensamma.

  • Vi erbjuder gruppverksamhet för barn från 6 år.
  • Vi träffas 10 gånger per termin, 2 timmar per tillfälle där vi går igenom olika teman tillsammans.
  • Barnen erbjuds mellanmål vid varje tillfälle.
  • Grupptillfällena är kostnadsfria.
  • Vi arbetar under sekretess.
  • Gruppen träffas på Ällagatan 21 B Falköping.

Kursstart

Nästa gruppverksamhet startar hösten 2024

Information

För mer information ring 0515-88 66 77 eller mejla allagatan@falkoping.se.

Läs broschyr för mer information. Länk till annan webbplats.

Anmälan