Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse.

Från den 1 januari 2022 kan du som blir förälder och är ogift bekräfta ditt föräldraskap genom att använda e-tjänsten Digital föräldraskapsbekräftelse hos Skatteverket istället för att göra detta hos kommunen.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden.

Ni kan då kontakta socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört om ni inte redan har blivit kontaktade av dem.

När föräldrarna inte är gifta har den som fött barnet enskild vårdnad. Ni kan i samband föräldraskapsbekräftelsen anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.