Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet/föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse.

När barnet är fött skickar socialtjänsten ett brev till barnets mamma. I brevet uppmanas mamman att ta kontakt med socialtjänstens reception för att boka tid för faderskapsbekräftelse.

När föräldrarna inte är gifta har mamman enskild vårdnad. Ni kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.