Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet/föräldraskapet fastställas genom en bekräftelse.

När barnet är fött skickar individ- och familjeomsorgen ett brev till barnets mamma. I brevet uppmanas mamman att ta kontakt med individ- och familjeomsorgens reception för att boka tid för faderskapsbekräftelse.

När föräldrarna inte är gifta har mamman enskild vårdnad. Ni kan i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Det finns även möjlighet att skriva på faderskapsbekräftelse på torsdagar klockan 10-12 på Familjecentralen.