Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål vid Hornborgasjön, Billingen och Vallebygden

Turismen och turismrelaterade utsläpp står idag för 8 procent av de globala koldioxidutsläppen. Att öka medvetenheten om den påverkan som både turister och besöksnäringsföretag kan åstadkomma genom att gör andra val än idag kan på detta sätt tydligt belysa frågornas betydelse.

man som pumpar sin cykel vid en pumpstation.

Foto: Skara kommun

Projekt

Klimatsmarta boende och besöksmål är ett projekt som vill öka kunskapsnivån hos turistföretag om hur de tre hållbarhetskriterierna i Agenda 2030 hänger ihop. Med denna kunskap kan både företaget och lokalsamhället utvecklas. Fler arbetstillfällen under lägre tid av året kan skapas samtidigt som påverkan på miljö och omgivande natur begränsas så mycket som möjligt.

Ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet är de tre kriterierna som Agenda 2030 arbetar efter och alla tre är lika viktiga för att vi skall nå en långsiktig hållbarhet.

  • Ekonomisk hållbarhet innebär att man driver sitt företag med rimlig avkastning och ett smart sätt är att minska på onödiga utgifter, som energislöseri.
  • Ekologisk hållbarhet är att minska påverkan på vår omgivning, minska slitaget genom att sprida ut säsongen, inte marknadsföra känsliga platser för hårt, värna hotade arter och rara växter.
  • Social hållbarhet är att förvalta och förädla sitt levande kapital i form av personal. Bra arbetsvillkor och rätt utbildning gör att personalen engageras sig och ger en bättre service. Är de dessutom från trakten ökar chansen för att stärka lokalsamhället ekonomiskt.

För att få en djupare kunskap om varje område genomför vi föreläsningar med spännande personer som själva driver företag inom turistnäringen.

Projektet drivs av energi- och klimatrådgivnigen i Falköping i samarbete med kollegorna i Skara och Skövde samt turistorganisationerna i de tre kommunerna samt Visit Hornborga. Projektet finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Boka in en kostnadsfri energi- och klimatrådgivning!

Nu har du som besöksnäringsföretag möjlighet att boka in ett platsbesök med energi- och klimatrådgivaren från din kommun för att se hur ni ligger till just nu och hur ni kan bli bättre. Under besöket går rådgivaren även igenom de tre hållbarhetskriterierna ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet utifrån framtagna checklistor och ger förslag på förbättringar inom alla områden.

Vill du att din verksamhet ska bli mer hållbar? Läs vår bok - Tips och råd för en mer hållbar besöksnäring. Pdf, 5.9 MB.