ABC föräldragrupper för dig med barn 3-6 år

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Ibland är det skönt att få tips och idéer hur man kan gå vidare i sitt föräldraskap. Därför bjuder kommunen in till gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

två flickor leker i sandlådan

ABC består av fyra gruppträffar kring temana Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tio deltagare. På träffarna samtalar vi om föräldraskapsstrategier och förhållningssätt, tar del av forskning om föräldraskap och delar med oss av varandras erfarenheter.

Kurserna är kostnadsfria och hålls av Familjecentralen.

När startar nästa kurs?

Nästa kurs startar i Höst-24
Plats: Familjecentralen (Vårdcentral Oden plan 3)

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor:

Familjecentralen
0515-88 54 18
familjecentralen@falkoping.se

Anmälan