Adoption

Har du funderingar om att adoptera ett barn? Här får du veta mera om hur ansökan går till.

Om du funderar på att adoptera, kontakta familjerätten för ett informationssamtal. Om du efter samtalet fortfarande är intresserad av att adoptera får du gå en obligatorisk föräldrautbildning. Efter utbildningen kan du lämna in en ansökan om medgivande.

Nationell och internationell adoption

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner. Det innebär att barnet adopteras från ett annat land.

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makas, makes eller registrerade partners barn, ska du vända dig till Tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden.

Medgivandeutredning

När du har lämnat in en ansökan om medgivande till familjerätten görs en så kallad medgivandeutredning. Utredningen är dels ett underlag för socialnämnden när de ska fatta beslut om medgivande, dels är det den presentationen av dig eller er som adoptivföräldrar som skickas till utlandet. Genom utredningen får både socialnämnden och ursprungsländerna en bra bild av dig/er som vill adoptera.

Utredningens olika moment:

  • Gemensamma samtal med sökande
  • Enskilda samtal med sökande
  • Hembesök
  • Inhämtande av referenser av sökande
  • Läkarintyg
  • Registerutdrag: socialregister, kriminalregister, kronofogderegister, försäkringskassan
  • Eventuella övriga kompletteringar

När medgivandeutredningen är färdig får du läsa igenom innan den skickas till socialnämnden som ska fatta beslut. Du har rätt att delta på socialnämndens sammanträde. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten eller kammarrätten.

Om du får medgivande gäller det i två år. Det är vanligt att man behöver mer än ett medgivande. När du senare får ett besked om att ett barn har utsetts krävs socialnämndens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

För mer information om adoptionsprocessen, kontakta familjerätten. Du når familjerätten genom att ta kontakt med individ- och familjeomsorgens reception.

Du kan också läsa mer hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats..

Föräldrautbildning

Om du bestämmer dig för att ansöka om att få adoptera ett barn från ett annat land måste du enligt lag gå en föräldrautbildning.

Familjerätten hänvisar till Familjerådgivarna i Småland, 036-71 16 05.