Föräldraskapsstöd

Här kan du läsa mer om vad kommunen kan erbjuda er som föräldrar om ni behöver stöd.

Föräldrastöd på Familjecentralen - barn 0-6 år

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation.

Hos oss kan man prata om allt som rör familjelivet, din roll som förälder, oro, rutiner, anknytning, gränssättning och en hel del annat.

Vi har tystnadsplikt, vi för inga journaler och alla besök är kostnadsfria.

Boka tid för besök   

Du som har barn i åldrarna 0-6 år är välkommen att höra av dig.

Du kan också ansöka om hjälp och stöd av familjebehandlare via socialtjänstens reception.

Kontakt

Familjepedagog
Ann-Sofi (Fia) Johansson
0515-88 53 91
ann-sofi.johansson@falkoping.se

Besöksadress

Familjecentralen
Närhälsan Oden
S:t Olofsgatan 8 plan 3
521 42 Falköping

Föräldrastöd via Ällagatans förebyggande team - barn och unga upp till 18 år

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, och den som känner barnet och dess behov bäst.

Trygga och välinformerade föräldrar med en god relation till sitt barn, och till varandra, som förmedlar både värme och ramar främjar barnets hälsa och utveckling. En god anknytning och relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden.

Kommunen har som mål att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets hela uppväxt. Ällagatan är en verksamhet som erbjuder råd och stöd till föräldrar och/eller andra närstående vuxna kring ett barn. Oavsett om du har ett mindre problem som du vill bolla med en professionell eller ett större bekymmer, så är du välkommen att ta kontakt med oss.

På Ällagatan samverkar vi, vid behov och om föräldrar önskar, med andra aktörer så som skola, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst. Vi journalför inte och besöken på Ällagatan är gratis.

Kontakt

Fia Liljeblad
Socionom
0706-74 50 67
fia.liljeblad@falkoping.se

Jenny Karlsson
Socionom
0701-81 44 28
jenny.k.karlsson@falkoping.se

Ällagatans förebyggande team
0515-88 66 77
allagatan@falkoping.se

Besöksadress

Ällagatan 21 B
521 33 Falköping