Föräldraskapsstöd

Här har vi samlat det stöd kommunen erbjuder till föräldrar samt länkat till sidor som ger tips och råd i föräldraskapet. Vi erbjuder gruppträffar, mötesplatser där du kan träffa andra föräldrar och individuellt stöd. Familjecentralen och Ällagatan är några av flera verksamheter som erbjuder stöd till dig som är förälder eller anhörig till föräldrar och barn.

Poddserie: småprat om stora frågor

Poddserien handlar om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hatbrott.

- Det har blivit fina samtal med massor av olika experter och jag tycker verkligen du ska ta chansen att lyssna, både du som själv är förälder och du som jobbar med barn - det här är för dig, säger Nor El-Refai, programledare för poddserien Småprat om stora frågor.

Lyssna på Spotify Länk till annan webbplats.
Lyssna på Apple Podcasts Länk till annan webbplats.
Lyssna på Google Podcasts Länk till annan webbplats.

För dig som förälder till barn 0-6 år

Träffa andra föräldrar, låt ditt barn leka med andra barn, få tips och råd kring att vara förälder.

Familjecentralen – en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. Familjecentralen är ett informations- och kunskapscentrum för frågor som rör barn och föräldraskap. Här samverkar olika yrkeskategorier – förskollärare, familjepedagog, BVC-sköterskor och barnmorskor. Familjecentralen erbjuder öppen förskola, föräldraskapsstöd, föräldragrupper och tematräffar.

Öppen förskola är en mötesplats dit du och ditt/dina barn kan komma och umgås med andra vuxna och barn.

Föräldraskapsstöd – här finns tillgång till råd- och stödsamtal där ni kan få hjälp med frågor och funderingar i er familjesituation eller kring att vara förälder.

BVC-sköterskor medverkar främst vid öppen förskola och föräldragrupper.

Barnmorskor medverkar främst vid öppen förskola och föräldragrupper.

Telefon: 0515-88 54 18, 0515-88 53 91
Adress: St Olofsgatan 8 (Oden vårdcentral, våning tre)

Familjecentralens hemsida
Familjecentralen på Facebook Länk till annan webbplats.
Familjecentralen på Instagram Länk till annan webbplats.

BVC – syftar till att främja barns hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa. I Falköpings kommun finns BVC på samtliga vårdcentraler. Vid frågor som rör det enskilda barnet vänder man sig till sin BVC-sköterska.

Gruppträffar
ABC föräldragrupper för dig med barn i åldern 0-2 år
ABC föräldragrupper för dig med barn i åldern 3-6 år
Barn I Föräldrars Fokus
Trygghetscirkeln

För dig som förälder till barn 6-12 år

Här får du rådgivning som förälder, möjlighet att utvecklas genom utbildningar samt personligt stöd.

Ällagatan – Ällagatans förebyggande team erbjuder stöd till föräldrar och/eller andra närstående vuxna kring ett barn. Oavsett mindre eller större problem är du välkommen att ringa.

Kontaktpersoner:
Jenny Karlsson, familjebehandlare
Telefon: 0701- 81 44 28, epost: jenny.k.karlsson@falkoping.se

Mattias Mohlén, familjebehandlare
Telefon: 0706- 74 50 67, epost: mattias.mohlen@falkoping.se

Louise Åkerström, familjebehandlare
Telefon: 0515- 88 66 53, epost: louise.akerstrom@falkoping.se

Adress: Ällagatan 21 B.

Elevhälsan – På varje grundskola finns skolsköterska, kurator med flera som du kan rådfråga. De tillhör elevhälsan på respektive skola. Samordnare för skolkuratorerna är Annika Bivesjö, telefon: 0515-88 54 39. Mer information på Elevhälsans webbplats.

Ungas psykiska hälsa (UPH) Kontakta barnets vårdcentral för bedömning och eventuell behandling innan kontakt tas med UPH. Målgruppen är barn och ungdomar 6-17 år med psykisk ohälsa. Individuell behandling samt gruppbehandling erbjuds riktad både till barn, ungdomar och deras föräldrar.

UPH finns på Odens vårdcentral
Adress: St Olofsgatan 8
Vårdcentral Odens hemsida Länk till annan webbplats.

Drogförebyggande samordnare
Du som förälder kan få hjälp och stöd för att minska risken för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- och spelmissbruk hos din ungdom. Genom kommunens förebyggande ANDTS-samordnare kan du få hjälp genom samtal, utbildning och vägledning.

Pelle Källström
0706-417578
Per-erik.kallstrom@falkoping.se

Gruppträffar
ABC föräldragrupper för dig med barn i åldern 6-12 år
Barn I Föräldrars Fokus
Skilda världar (för barn)

För dig som förälder till tonårsbarn

Här får du rådgivning som förälder, möjlighet att utvecklas genom gruppträffar samt personligt stöd.

Ällagatan – Ällagatans förebyggande team erbjuder stöd till föräldrar och/eller andra närstående vuxna kring ett barn. Oavsett mindre eller större problem är du välkommen att ringa.

Kontaktpersoner:
Jenny Karlsson, familjebehandlare
Telefon: 0701- 81 44 28, epost: jenny.k.karlsson@falkoping.se

Mattias Mohlén, familjebehandlare
Telefon: 0706- 74 50 67, epost: mattias.mohlen@falkoping.se

Louise Åkerström, familjebehandlare
Telefon: 0515- 88 66 53, epost: louise.akerstrom@falkoping.se

Adress: Ällagatan 21 B.

Fältsekreterare – De arbetar uppsökande och främjande i hela Falköping och har som uppgift är att knyta kontakter med alla ungdomar i åldern 12-21 år. De rör sig i samma miljöer som ungdomar vistas i: på skolan, på fritidsgårdar, olika offentliga platser och på nätet. Fältsekreterare tar också kontakt med föräldrar.

Kontaktpersoner:
Emelie Arvidsson, telefon: 070-593 65 05

Skolsocialt team, Högstadium Centrum
Mirza Kalijundzic, telefon 0515-885289 eller 073-270 25 01

Elevhälsan – På varje grundskola finns skolsköterska, kurator med flera som man kan rådfråga. De tillhör elevhälsan på respektive skola. Samordnare för skolkuratorerna är Annika Bivesjö, telefon: 0515-88 54 39. Mer information på Elevhälsans webbplats.

Skolkuratorer, Ållebergsgymnasiet – (16-19 år). De nås via hemsidan www.allebergsgymnasiet.se Länk till annan webbplats.

Ungas psykiska hälsa (UPH) Kontakta barnets vårdcentral för bedömning och eventuell behandling innan kontakt tas med UPH. Målgruppen är barn och ungdomar 6-17 år med psykisk ohälsa. Individuell behandling samt gruppbehandling erbjuds riktad både till barn, ungdomar och deras föräldrar.

UPH finns på Odens vårdcentral
Adress: St Olofsgatan 8
Vårdcentral Odens hemsida Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen - Samtalsbehandlare och barnmorskor som erbjuder ungdomar 13-24 år stöd kring sexuell, reproduktiv, psykisk och relationell hälsa. Ungdomsmottagningen träffar enbart föräldrar på uppdrag från den unge. Tid bokas via telefon 010 473 93 10 eller via www.UMO.se Länk till annan webbplats.

Drogförebyggande samordnare
Du som förälder kan få hjälp och stöd för att minska risken för alkohol-, narkotika-, dopning-, tobak- och spelmissbruk hos din ungdom. Genom kommunens förebyggande ANDTS-samordnare kan du få hjälp genom samtal, utbildning och vägledning.

Pelle Källström
0706-417578
Per-erik.kallstrom@falkoping.se

Gruppträffar
Barn I Föräldrars Fokus
Skilda världar (för barn)
Älskade förbannade tonåring

För dig som förälder eller anhörig till förälder och barn

Du som är anhörig till förälder eller barn har ibland behov att få stöd och rådgivning. Här hittar du kontaktuppgifter och information om vilket stöd Falköpings Kommun erbjuder.

Stöd till anhöriga – Är du barn eller vuxen och anhörig till någon som har behov av ditt stöd för att vardagen ska fungera? Personen som behöver ditt stöd kan ha drabbats av psykisk ohälsa, missbruk eller annat beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom.

Anhörigsamordnare
Malin Dittmer
Telefon: 0515-88 53 35.

Familjerådgivningen – Dina relationer påverkar också dina barn och deras mående. Familjerådgivningen erbjuder samtal till par, familjer och ensamstående som har problem i sina nära relationer. Telefon: 0515-88 62 59.

Gruppträffar
Barn I Föräldrars Fokus
Föräldraskap i Sverige

För utrikesfödda föräldrar

För utrikesfödda föräldrar finns möjlighet att få hjälp bland annat via Connect (arbetsmarknadscenter) eller gruppträffar Föräldraskap i Sverige.

Connect – En arabiskatalande person svarar på telefon 072-219 04 90 och en somalisktalande på telefon 073-270 25 10.

Gruppträffar
Föräldraskap i Sverige