Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är ett anknytnings och relationsbaserat program för föräldrar. Programmet bygger på anknytningsteori och handlar om hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.

Young mother and her two kids drawing together

Under kursens gång undersöker vi vilket stöd vi som föräldrar behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Ni bestämmer själva hur mycket ni önskar att dela med er av egna erfarenheter till övriga föräldrar i gruppen.

Vi träffas vid åtta tillfällen klockan 14.00 till klockan 15.30 i Familjecentralens lokaler, med start 16 augusti 2023. Barn under ett år är välkomna tillsammans med sin förälder. Under varje träff går vi genom ett kapitel och tillhörande filmmaterial från Trygghetscirkeln. Kapitlen och träffarna bygger på varandra.

Anmäl dig till kursen senast den 22 juni via formuläret nedan. Det finns endast ett begränsat antal platser. Har du frågor om kursen, eller vill anmäla ditt intresse, är du välkommen att kontakta oss.

Symbol för Trygghetscirkeln

Kursstart

16 augusti 2023, klockan 14.00 till klockan 15.30.

Information och anmälan

Louise Åkerström, Ällagatan
Telefon: 0515- 88 66 53
E-post: louise.akerstrom@falkoping.se

Ann- Sofi Johansson, Familjecentralen
Telefon: 0515- 88 53 91
E-post: ann-sofi.johansson@falkoping.se

Anmälan