Missbruk och beroende

Har du, eller har du någon anhörig som har beroendeproblem? Det kan gälla missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Om du är orolig för någon i din omgivning eller om du själv behöver hjälp kan du vända dig till socialtjänsten.

Rådgivningscentrum

Vi finns till för dig som är över 18 år och bor i Falköpings kommun och behöver stöd kring beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi finns också för dig som oroar sig över din aggressivitet, ilska eller är eller har varit utsatt för våld i nära relationer. Är du anhörig till någon med sådan problematik erbjuder vi också stöd till dig.

Hos oss på Rådgivningscentrum tar vi tillsammans reda på vad just du behöver. Vårt mål är att ge dig det stöd som behövs för att du själv ska kunna göra viktiga förändringar i din livssituation.

Till oss kan du vända dig direkt via telefon eller mejl utan krav på remiss. Ibland behövs mer omfattande hjälp och stöd ifrån socialtjänsten och hälso-och sjukvården och då kan vi stötta dig att ta de kontakter som behövs.

På Rådgivningscentrum arbetar behandlare med olika utbildningar och erfarenheter. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som rekommenderas av socialstyrelsen.

Personal har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. Stöd kan ges kan ske på olika sätt, digitalt, via telefon, i ditt hem eller i våra lokaler. Vi är flexibla utifrån vad som passar dig bäst. Tveka inte att ta kontakt!

Vad erbjuder vi?

  • Enskilda stöd- och behandlande samtal
  • Beroendebehandling i grupp
  • Personstöd utifrån individuellt uppdrag och planering
  • Enskilda samtal till anhöriga
  • Samtal utifrån våldsutsatthet
  • Samtal utifrån aggressivitet/och eller våldsutövande

Kontaktuppgifter

0515-88 63 20 (telefontid 11-12)
radgivningscentrum@falkoping.se

Besöksadress
Trinnöjegatan 3b, 521 33 Falköping

Missbruk och beroende

Råd och stöd

Om du har problem med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du få hjälp av socialtjänsten. I Falköping arbetar vi först och främst med behandling på hemmaplan och vi har olika stöd- och behandlingsinsatser att erbjuda.

Behandling

Din första kontakt med oss är ett möte med en erfaren socialsekreterare för en första bedömning av dina behov och önskemål. Vid fortsatt behov av stöd eller insatser från socialtjänsten slussas du vidare för en utredning enligt socialtjänstlagen (SoL). Utredningen utmynnar i förslag på lämpliga insatser utifrån dina behov. Vi handlägger även ärenden med stöd av lag om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM).

Du är välkommen att kontakta mottagningssektionen för råd och stöd via socialtjänstens reception.

Testa dina alkoholvanor med alkoholprofilen Länk till annan webbplats.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Ungdomars alkohol- och drogvanor

I Falköpings kommun genomförs en drogvaneundersökning från CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) var tredje år.

Alla ska kunna träna på dopningsfria anläggningar

Falköpings kommun ingår det nationella nätverket PRODIS. Det arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Cirka 100 kommuner och 600 träningsanläggningar är anslutna och de arbetar alla med den gemensamma arbetsmetoden 100% ren hårdträning.

100 % ren hårdträning

Metoden ska minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Detta sker genom att anläggningarna utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i tillsammans med träningsbranschen, polisen, riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund (DF), Länsstyrelsen, kommunen och landstinget.

Centrala delar i arbetsmetoden är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, tränings- ansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) för att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten och vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet.
  • Diplomering av träningsanläggningar
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.