Klimatanpassning

Klimatförändringarna pågår redan här och nu och kommer att fortsätta. Falköpings kommun kommer att uppleva både gradvisa förändringar och mer extrema väderhändelser, till exempel ökad nederbörd, skyfall, översvämning, mildare vintrar samt torka och värmeböljor.

Vi behöver hjälpas åt med att förbereda oss för ett förändrat klimat. Det förebyggande arbetet med att lindra klimatförändringarnas effekter kallas klimatanpassning.