Medling vid ungdomsbrott

Medling innebär att den som har begått ett brott och den som har blivit utsatt för brott träffas tillsammans med en opartisk medlare. Medlingsmötet ger en möjlighet för parterna att tillsammans prata om det som hänt, ställa frågor samt så långt det är möjligt reparera skadorna så att båda parter kan gå vidare.

Vad krävs för att få medlingshjälp?

  • Brottet ska vara polisanmält
  • Gärningspersonen ska ha erkänt brottet eller delaktighet i brottet
  • Både gärningspersonen och den brottsutsatta ska vilja medverka
  • Gärningspersonen ska vara mellan 12-21 år och folkbokförd i Falköpings kommun.

Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller fältsekreterare. Vid behov finns tolk att tillgå.

Vad är medlarens roll?

En opartisk medlare innebär att medlaren inte tar ställning för någon av parterna. Medlarens roll är endast att styra samtalet och underlätta kommunikationen mellan parterna för bästa möjliga resultat. Inför ett medlingsmöte förbereds båda parter väl genom enskilda förmöten.

Vad innebär medling?

Den som utsatts för ett brott vill ofta veta varför det hände just hen.  På medlingsmötet har brottsoffret möjlighet att ställa frågor och förklara för gärningspersonen vilka konsekvenser brottet fått för den utsatte, dennes eventuella familj och företag.

Många gärningspersoner vet att de gjort fel och tyngs av dåligt samvete. Medling ger därför möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och be brottsoffret om ursäkt. Det krävs mod att möta den person man utsatt för brott.

Båda parter brukar uppleva att det är tryggt att mötas i ett medlingsmöte med en medlare istället för att själva mötas ute i samhället. Både brottsutsatt och gärningsperson upplever ofta att det är lättare att gå vidare efter att de träffats och samtalat med varandra.

Förälder eller annan vuxen är givetvis välkommen att närvara som stöd under förmöte och medlingsmöte. I samtalet bör de däremot inta en passiv roll.

Hur får du medlingshjälp? 

Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, din socialsekreterare eller ta en direkt kontakt med fältsekreterare. Vid behov finns tolk att boka.