Vatten och avlopp

Cirka 75 procent av kommunens befolkning på över 33 000 personer är anslutna till kommunalt vatten och/eller avlopp. VA-avdelningen ansvarar för leverans av 2,1 miljoner kubikmeter dricksvatten per år till över 7 000 abonnenter.

Om du upptäcker någonting som är fel, så som missfärgat vatten, fel på vattenmätare eller råttor i avloppet, bör du omgående anmäla detta för att vi ska kunna åtgärda felet så fort som möjligt.

Vid AKUTA fel, så som vattenläcka, ring 0515-88 52 30
Journummer efter kontorstid 0515-88 77 77

» Gör en felanmälan

» Kontakta VA kundtjänst