Vattentjänstplan

Innan den 1 januari 2024 ska varje kommun anta en plan för den långsiktiga planeringen av allmänna vattentjänster. Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som sträcker sig cirka tolv år framåt.

På grund av en lagändring om allmänna vattentjänster ska alla kommuner i Sverige ta fram en vattentjänstplan under 2023. Vattentjänstplanen hjälper oss att planera hur Falköpings kommun ska hantera vattenförsörjning. Den gör också så att alla som berörs kan förstå och delta i processen.

Framtidens vattentjänster i Falköping

Vårt arbete med vattentjänstplanen innebär att vi delar in olika områden baserat på vilken typ av vatten- och avloppstjänster de behöver. Vi identifierar även vilka risker som kan uppstå vid kraftiga regn och föreslår åtgärder för att skydda vårt vatten- och avloppssystem. Vi planerar långsiktigt för att förbättra dessa system och undersöker om dessa planer kan ha en stor påverkan på miljön.

Vattentjänstplanen läggs till kommunens befintliga vatten- och avloppsplan och visar hur vi planerar att förse alla i kommunen med vatten- och avloppstjänster under en längre tid framöver.

Vattentjänstplanen är ett dokument som hjälper oss att bestämma vad vi ska fokusera på när det gäller att utveckla både nya och befintliga områden. Den hjälper oss också när vi planerar hur områden ska se ut i framtiden, bestämmer detaljer för specifika områden och avgör om det är lämpligt att bygga eller starta verksamheter på vissa platser.

Vattentjänstplanens identifierade områden

Samrådsperiod

Den 14 juni 2023 beslutade kommunstyrelsen, § 126, om samråd för vattentjänstplan för Falköpings kommun.

Handlingar

Under samrådstiden kan du läsa de handlingar som beskriver förslaget i Stadshusets reception. Handlingarna finns även tillgängliga på den här sidan under "Relaterade länkar".

Synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget skickar du skriftligen till Kommunstyrelsen, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping, eller till VA:s kundtjänst.

OBS! Senast 31 augusti 2023 vill vi ha dina synpunkter.