Avgifter, faktura och betalning

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter

Avgifter vattenmätarens kapacitet

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inklusive moms

20 mm (Q3 4)

4 489,60 kronor

25 mm (Q3 6,3)

15 714,50 kronor

40 mm (Q3 10)

35 945 kronor

50 mm (Q3 16)

80 868,90 kronor

≥65 mm (Q3 60)

179 714,80 kronor

Avgifter dricksvatten/avlopp

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

13,56 kronor/m³

Avlopp

20,34 kronor/m³

Totalt för vatten och avlopp

33,90 kronor/m³

Avgift för dagvatten

Yta

Avgift/år inklusive moms

Helt 100-tal m² tomtyta

62,70 kronor

Avgift för lägenhet

Lägenhet

Avgift/år inklusive moms

Avgift/lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

479,80 kronor


Fakturering mellan hyresvärd och hyresgäst

VA-avdelningen fakturerar enligt lag endast den lagfarne ägaren. Alla eventuella överenskommelser mellan hyresvärd och hyresgäst samt dess fakturering ansvarar VA-avdelningen inte för.

Viktigt att tänka på vid uthyrning eller hyrning av hus

 • Ni bör underteckna ett skriftligt avtal/kontrakt er emellan.
 • Läs av vattenmätaren på in- och utflyttningsdatumet.
 • Hyresvärden ansvarar för alla fakturor samt eventuella påminnelse, avstängningshot och inkassokrav vid obetalda fakturor.
 • VA-avdelningen informerar endast den lagfarne ägaren vid t.ex. mätarbyte och den årliga avläsningen.

Schablonberäkning av vatten- och avloppstjänster

Via vår E-tjänst kan du schablonberäkna vad du som hyresvärd bör fakturera eller vad du som hyresgäst bör betala baserat på hur många som bor i fastigheten.

Beräkna faktiskt debitering mellan in- och utflytt

Via vår E-tjänst kan du beräkna den faktiska debitering om mätaren är avläst på in- och utflyttningsdatumet.

Fakturering

Fakturering sker kvartalsvis alternativt månadsvis. Kvartalsvis läggs automatiskt in vilket innebär att vi skickar ut fakturor 4 gånger per år. Om du hellre önskar att få fakturan månadsvis kontaktar du VA kundtjänst.

Faktuering kvartalsvis:

 • Kvartal 1: Januari, februari och mars.
 • Kvartal 2: April, maj och juni.
 • Kvartal 3: Juli, augusti och september.
 • Kvartal 4: Oktober, november och december.

Faktuering månadsvis:

 • Fakturan kommer varje månad, det vill säga 12 gånger per år.

Har fakturan försvunnit?

Ibland kan det hända att fakturan kommer på vilovägar. Får du din faktura regelbundet och upptäcker att den inte kommit när den bör komma eller om den är kommit bort på annat vis kontaktar du oss på VA kundtjänst så skickar vi ut en ny.

Betalsätt

Det finns många olika sätt att få din faktura samt betala den på och vi försöker tillgodose många av dem. Här nedan har vi listat de vanligaste sätten.

Pappersfaktura/digital brevlåda

Vid uppläggning av ny kund är papperfaktura förvalt och fakturan skickas därmed som pappersfaktura via posten. Om du har digitalt brevlåda, skickas fakturan däremot till din digitala brevlåda. Vill man trots detta ha pappersfaktur i fortsättningen får du avregistrera dig på den digitalat brevlåda.

E-faktura

Om du vill få fakturan via e-faktura gör du detta via din bank. Därefter kommer vi få en anmälan som läggs in i vårt debiteringsprogram.

Autogiro

Om du vill att fakturan ska betalas via autogiro räcker det inte att meddela din bank, du måste även kontakta VA kundtjänst som kommer att skicka ut en autogiro-blankett. Betalning via autogiro går att kombinera med olika distributionssätt av fakturan.

Fler betalsätt och information

För fler betalsätt och mer information om varje betalsätt kan du kontaka VA kundtjänst.

Obetald faktura

VA-avdelningen följer och har stöd av ABVA (Allmäna Bestämmelser för VA) vilket innebär att vi kommer skicka ut kravbrev om du inte betalar din faktura.

Påminnelse och påminnelseavgift

Om fakturan inte är betalad i tid kommer vi att skicka ut en påminnelse som du har 8 dagar på dig att betala. Vid nästkommande faktura tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Avstängningshot

Om påminnelsen inte är betalad i tid kommer vi att skicka ut ett avstängningshot som du har 10 dagar på dig att betala. Om vi inte fått in pengarna kommer vi att stänga av vattnet till fastigheten samt skicka fakturan vidare till inkasso.

Om du har fått ditt vatten avstängt tillkommer en avstängnings- och påkopplingsavgift. Vill du ha vattnet påsatt igen måste du betala hela din skuld inklusive avstängnings- och påkopplingsavgift. Påkoppling får endast ske av Falköping Kommuns tekniker.

Inkasso

Den obetalda fakturan skickas till inkassobolaget Svea Inkasso som gör en värdering av din betalningsförmåga, får du ett inkassokrav är det till Svea Inkasso du ska betala skulden. Skulle du inte betala din skuld till Svea Inkasso kan skulden skickas vidare till Kronofogden vilket kan leda till att du får en betalningsanmärkning.

Hög eller låg faktura?

En gång per år läser fastighetsägaren själv av sin vattenmätare alternativt att vi hämtar upp avläsningen om du har en digital mätare. Avläsningen visar om vattenförbrukningen är oföränderlig, ökat eller minskat. Detta kommer i sin tur synas på din faktura.

 • ökad förbrukning = högre faktura
 • minskad förbrukning = lägre faktura