Ägarbyte

Ska du sälja din fastighet? Glöm inte att säga upp ditt abonnemang för VA-tjänster. Du måste själv anmäla detta till oss. Abonnemanget sägs inte upp automatiskt genom flyttanmälan till adressändring eller när du byter av folkbokföringsadress.

Anmäl ägarbyte

Enklast och snabbast är att använda e-tjänsten för ägarbyte Länk till annan webbplats..

Du kan även ringa till oss på 0515-88 52 70 för att göra flyttanmälan. Efter samtalet skickar vi en ägarbytesblankett med ett bifogat svarskuvert.

Läs av mätaren tillsammans på tillträdesdagen

Det är viktigt för både dig som säljer och dig som köper fastigheten att avläsningen blir rätt. Detta för att du som säljer ska få rätt debiterad flyttfaktura och för att du som köper ska inte få betala i efterhand vid felaktig avläsning.

Efter ägarbytet

När anmälan om ägarbyte digitalt eller fysiskt via blankett kommit in till oss och är rätt ifylld lägger vi in alla uppgifter. Därefter skickar vi en flyttfaktura till säljaren. Köparen får sin första faktura strax efter ägarbytet eller under nästkommande kvartal, beroende på vilken månad det är.