Vatten och avlopp på privat fastighet

Den här sidan är till för dig som har enskilt avlopp, enskild vattenbrunn eller ansluten till kommunalt vatten och avlopp men ska utföra ledningsarbete inne på din fastighet.

Bygg nytt eller bygga om?

När du ska bygga nytt eller bygga om är det mycket att tänka på. För att du ska få fräscht dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem är det viktigt att vatten- och avloppsledningarna på din fastighet är rätt installerade. Det är även en förutsättning för att få anslutas till det kommunala ledningsnätet.

För att underlätta för dig har branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med Svensk Försäkring, Säker Vatten och Installatörsföretagen tagit fram en broschyr om allt du behöver veta vid ny- eller ombyggnation.

Enskilt avlopp

Avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsvattennätet kallas för enskilt eller små avlopp. Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och kravet enligt lag är att avloppsanläggningen ska vara utformad så att avloppsvattnet tas om hand utan att det innebär besvär för människors hälsa eller miljön. Du som fastighetsägare är skyldig att se till att ditt avlopp fungerar och klarar reningskraven.

Enskilt avlopp ligger utanför VA-avdelningens ansvarsområde. Ansökan, granskning och frågor om enskilt avlopp ställer du till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Enskild vattenbrunn

Fastigheter med enskild vattenbrunn är inte ansluten till det kommunala dricksvattenvattennätet. Du som är fastighetsägare till fastighet med egen brunn är ansvarig för att kontrollera vattnets kvalitet regelbundet för att säkerställa att det är rent och fritt från mikroorganismer och kemiska föroreningar. Detta är speciellt viktigt när man är gravid eller har barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.

Enskild vattenbrunn ligger utanför VA-avdelningens ansvarsområde. Frågor om vattenkvalitet i enskilda dricksvattentäkter hanteras av Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ledningar på tomt

Hur ledningarna går inne på din tomt har VA-avdelningen inga uppgifter på, det är ditt ansvar som fastighetsägare att veta detta. Stadsbyggnadsavdelningen kan eventuellt ha sparade ritningar i sitt bygglovsarkiv som visar hur dina ledningar går inne på din tomt.

Kontakta Stadsbyggnadsavdelningen för att undersöka detta, ring 0515-88 50 00 Länk till annan webbplats. eller skicka e-post till stadsbyggnad@falkoping.se.

Ta hand om dina ledningar!

Vatten- och avloppsledningar varken syns eller märks. Det är lätt att glömma bort att dessa finns nergrävda på din fastighet förrän det uppstår problem så som, vattenläckor och/eller källaröversvämningar. Som husägare är du ansvarig för att ledningarna fungerar, vilket är viktigt i försäkringsärenden.

För att underlätta för dig har branchorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med Säker Vatten och Installatörsföretagen tagit fram en broschyr om hur du underhåller ditt ledningsnät och skyddar ditt hus mot vattenskador.