21 juli 2023
Stadskärnan

Byggstart för Stora torget 28 augusti

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun tog den 26 juni beslut om byggstart för ombyggnationen av Stora torget, entréplats Dotorpsgatan samt ombyggnation av Dotorpsgatan mellan Stora torget och korsningen Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan.
- Byggstart blir den 28 augusti, säger biträdande gatuchef Kjell Björk.

Vy över hur Stora torget kan se ut efter ombyggnationen

Vi längtar att få se ett levande torg med evenemang och aktiviteter, höra vattnet från Malta-Johanna och se mycket människor i rörelse. Arbetet med att utveckla stadskärnan är en lång process. Projektet startade 2017 och förra hösten togs det första spadtaget. Om en månad fortsätter vi med nästa etapp som innebär ombyggnation av Stora torget, Dotorpsgatan samt korsningen Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan.

Varför gör vi den här satsningen?

Falköping har de senaste åren fått nya företagsetableringar runt om i stadskärnan och det byggs många bostäder i de mest centrumnära kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha runt 1 000 nya invånare. Parallellt med bostadsbyggande sker nu utveckling av de offentliga ytorna: Stora torget, entréer, grönområden. Vi skapar förutsättningar för en aktiv stadskärna som attraherar fler att bo och arbeta i området.

Titta gärna på filmen som visar hur delar av Stora torget kommer att se ut efter ombyggnationen.