14 oktober 2022
Stadskärnan

Byggstatus

Följ ombyggnationen av Stora torget, Dotorpsgatan mellan Stora torget och korsningen Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan. Arbetet planeras vara klart hösten 2024.

Preliminär tidsplan

En preliminär tidsplan för ombyggnationen av Stora torget

DelprojektPreliminär tidsperiod
Centrala torget (inhängnad 3-6 meter från fastigheterna)september 2023 - april 2024
Södra platån (Hemtex, Asian Wok med flera)mars 2024 - maj 2024
Norra platån (Emso, Bada Bing med flera)april 2024 - juni 2024
Dotorpsgatanjuni 2024 - juli 2024
Korsningen Dotorpsgatan/Trädgårdsgatanaugusti 2024 - oktober 2024


Byggstatus

17 maj

På stora torget fortsätter arbetet enligt tidsplan. Just nu är det fokus på att skapa tillgänglighetsramp utanför Asain Wok.

Betongfundament läggs på plats längs en fasad. I bakgrunden syns arbetare.
Fasadvägg i förgunden med betongfundament. I bakgrunden syns en arbetare gå

15 april

Efter en vecka med snöfall kör vi nu på för fullt. Den gula högen vid Lunden är stenmjöl dolomit som kommer bli ytskiktet i Lunden.

22 mars

Nu är betongplattorna gjutna till konserverket Lilla Mösseberg. PEAB har börjat med ramper längs den södra sidan av Stora torget, är nu utanför Mumbai Masala.

8 december

Gjuten rund soffa utanför Lindex

1 december: paus i arbetet på grund av kylan

Vi hoppas att du njuter av vintermånaderna och de mysiga julgranarna som lyser upp vårt vackra torg. Tyvärr har kylan fått marken att frysa till is, vilket innebär att vi måste ta en paus i omgestaltningen av torget.

Under tiden kan du njuta av de vackra vinterdekorationerna och julstämningen på torget. Glöm inte att handla lokalt och stötta våra handlare.

Vi gör ett planerat uppehåll i arbetet enligt tidsplanen för arbetet. Vi håller dig uppdaterad och ser fram emot att återuppta arbetet så snart vädret tillåter.

23 november

PEAB arbetar med att grovplanera de ytor som ska stensättas de kommande veckorna. Stensättningen utanför Rådmannen är nu klar. Bravida arbetar med att få ut ström till årets jularrangemang som nu börjar ta plats, bland annat i fontänen.

9 november

Vädret är fortsatt gynnsamt för arbete trots mängden regn som fallit den senaste tiden. Vädret bidrar till att vi fortsatt håller tidsplanen.

Den här veckan har vi grävt vid Lunden för att fylla på med skelettjord inför kommande planteringar. På en av bilderna ser du ett gammalt kabelpaket som går genom hela schaktet. Kablarna matar vissa delar av centrum med ström. Dessa kommer tas ur bruk så småningom och ersättas med nya kablar som vi förberett för genom att vi har grävt ned tomrör i marken.

Den här veckan har vi monterat markcentraler, den sista monterades vid Malta-Johanna. Centralerna kommer användas för att ansluta ström till delar av torget när vi har evenemang, marknader med mera. Fördelen med markcentraler är att de inte står i vägen för någon torgytan.

Stensättarna har nu börjat med granithällarna utanför Ryttaren (Kappahl).

3 november

Medan arbetet fortsätter att lägga smågatsten på den östra sidan av torget, pågår förberedande arbete på den västra sidan. Här arbetar PEAB med att dra fram el till belysning. Skelettjord är en luftig jord som passar bra för träd och planteringar. Även dagvattenbrunnar placeras ut för att avleda dagvatten på torget.

26 oktober

Nu grävs det för nya ledningar och brunnar som ska ta emot och transportera bort regnvatten i den yta som kallas Lunden. Förberedelser pågår för att börja lägga större granithällar längs ytterkanten av Stora torget. Stensättarna fortsätter med arbetet att återställa ytskikt med smågatsten.

20 oktober

Den här veckan har stensättarna fortsatt arbetet med att lägga tillbaka smågatsten. PEAB arbetar vidare mot den östra sidan (Stilfullt, Systembolaget och Lindex) där förberedande arbete pågår för att dra fram el och skapa nya elskåp. På en av bilderna syns också fundament till en ny flaggstång.

13 oktober

Den här veckan har vi börjat återställa och och bygga upp istället för att riva. Stensättarna har kommit igång med att lägga tillbaka smågatstenen. Lilla Mösseberg börjar också ta form där större delen av ytan är klar för att gjuta betongplattor till konstverket. Läs mer om Lilla Mösseberg.

Grundarbetet vid Lilla Mösseberg som PEAB har arbetat med de senaste veckorna är närmast att betrakta som konst. Det är tekniskt avancerat och håller en väldigt hög nivå. Bättre växtbäddar är svårt att få som stadsträdgårdsmästare. Här kommer träd, perenner och blommor att trivas bra.

29 september

Nu gräver vi ner fundamenter till belysningsstolpar och belysningsmaster. Efter det kommer vi gå vidare med jord till planteringar och träd som ska stå i den urgrävda ytan som du ser på den andra bilden. Om några veckor är det dags att börja återskapa ytskikten genom att lägga tillbaka smågatsten.

21 september

Första bilden visar en kabelschakt för kabelrör. En markcentral för el kommer att betjäna vid evenemang och marknader. På den här sträckan blir det fyra markcentraler.
Sista bilden med grävmaskinen, där gräver anläggningsarbetare ner en dagvattenbrunn, dit regnvatten rinner ner i.

15 september

Just nu pågår förberedande arbeten över hela Stora torget för att lägga ned kanaler för el och kommunikation, samt arbete med hantering av dagvatten och luftbrunnar. Med start vecka 41 kommer vi börja återställa ytskikt när tre stensättare ansluter till teamet på plats och börjar lägga smågatsten i det sydöstra hörnet av torget (hörnet mot Trätorget). Vecka 43 väntas första leveransen av sten som kommer komplettera befintlig smågatsten.

På bilderna ser vi schakter där Lilla Mösseberg ska anläggas så småningom. Ytan ska nu fyllas med skelettjord, en lite luftigare jord som ska hjälpa träden att växa och utvecklas bra.

8 september

31 augusti

Stora torget med Malta-Johanna och grävmaskin som gräver upp för dragning av el

31 augusti - PEAB arbetar just nu med grävarbete för att lägga nya kanaler för el och teknik.

Framkomlighet och avspärrningar

Avspärrningsområdet över centrala delen av Stora torget

Centrala delen av Stora torget kommer att spärras av under byggtiden

Säkerheten för boende och besökare i området är viktigt för oss.

Under byggtiden kommer de centrala delarna av Stora torget att vara avspärrat. Ett gångstråk, cirka 6 meter brett, kommer att löpa runt hela torget. Detta stråk används även för leveranser till fastigheterna runt torget.

Under hösten 2023 kommer den södra sidan av torget att tillgänglighetsanpassas. Detta kommer att medföra ytterligare avspärrningar i området.

Parkering

Stora torget är numera en bilfri zon. Centrums övriga parkeringsområden, så som Hästbacken, Gästgivaren, Köttorget, Trätorget och området vid HM-huset kan nås som vanligt under hela byggtiden.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad hänvisas till platserna på Landbogatan, Köttorget och Trätorget.

Parkering i stadskärnan