14 oktober 2022
Stadskärnan

Byggstatus

VA-arbete på Stora Torget har nu påbörjat.

24 februari

Arbetet går enligt tidsplan. Vi har snart slutfört åtgärder på Norra sidan av Stora Torget. Under nästa vecka påbörjar vi sträckan längst Dotorpsgatan mot Trädgårdsgatan (4 stycken schakter). Därefter kommer ett arbetslag fortsätta med arbetet i korsningen Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan och ett annat arbetslag kommer att arbeta med VA-åtgärder till Malta Johanna. Vecka 13 till 14 kommer Aarsleff (extern leverantör som utför arbetet på uppdrag av Falköpings kommun) att relina avloppsledningar på Stora Torget och vecka 16 till 17 hattas (relinas) serviser. Allt VA-arbetet beräknas vara klart i april.

7 februari

Arbetet rullar på, PEAB har under de senaste veckorna arbetat med VA-åtgärder på södra sidan. Nu fortskrider arbetet till norra sidan av torget.

Under perioden januari till mitten av mars kommer vi att utföra VA-arbeten (vatten och avlopp) för att sedan fortsätta med ytskikt och tillgänglighetsanpassning. VA-arbetet har påbörjats vid Trätorget och kommer fortsätta ut mot torget.

Vi ber om överseende med de störningar som kommer att uppstå. Vi gör vårt yttersta för att påverkan ska bli så liten som möjligt. Nedan kan du läsa mer om det som påverkas under byggtiden.

Vattenavstängning

Under renoveringen av VA-nätet kommer vattnet stundtals att behöva stängas av. Innan vattnet stängs av kommer vi att informera berörda fastighetsägare. Det kan, utöver planerade avstängningar, att bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång vilket alltid är svårt att förutse.

Behöver du vatten medan det är avstängt rekommenderar vi att du tappar upp vatten i förväg. Tänk på att inte ha igång tvätt- och diskmaskiner under tiden som vattnet är avstängt.

Framkomlighet

Framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter på Stora Torget kan komma att variera under arbetets gång. Vi jobbar aktivt för att informera om omledningar och var det finns begränsad framkomlighet. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Schaktområdet kommer vara tydlig utmarkerat och inhägnad. Under hela arbetet kommer en inhägnad yta vid Malta Johanna användas som lageryta och uppställningsplats för maskiner.

Parkering

Stora torget är numera en bilfri zon. Centrums övriga parkeringsområden, så som Hästbacken, Gästgivaren, Köttorget, Trätorget och området vid HM-huset kan nås som vanligt under hela byggtiden. Endast ett par platser på Hästbacken stängs av för att användas som lageryta.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad hänvisas till platserna på Landbogatan (vid Elgiganten), Köttorget och Trätorget.

Varuleverans

För att se till att vi har en bra och säker arbetsmiljö för våra medarbetare kommer trafiken att vägledas. Om du har behov av att komma fram med till exempel transporter, kontakta oss så hjälper vi till att ordna det.

Vid problem med dricksvattnet på grund av ledningsarbete

Under och efter arbetet kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningarna. Tänk på följande vid störningar:

Missfärgat vatten
Det är vanligt att vattnet får en gul- eller brunaktig färg efter ett ledningsarbete. Det beror på att avlagringar har lossnat från rören. Det missfärgade vattnet är vanligtvis inte något som påverkar hälsan men det kan innehålla förhöjda halter av partiklar, järn, mangan och i sällsynta fall bakterier.

Spola ur ledningarna ordentligt
Spola ur ledningarna ordentligt genom att spola kraftigt i kranar och stor spolning i toaletter. Spola tills vattnet blir klart, skulle det inte klarna inom 5-10 minuter vill vi att du kontaktar VA-kundtjänst. (lägg till nummer)

Du bör inte dricka missfärgat vatten
Om vattnet är missfärgat avråder vi dig från att dricka det eftersom vi då inte kan garantera vattenkvalitén. Vi rekommenderar att du kokar vattnet häftigt i några minuter för att sedan låta det svalna innan det används till dricksvatten. Om dricksvattnet skulle vara otjänligt beror det med största sannolikhet på förhöjda bakteriehalter. Vid uppkokning dör bakterierna och vattnet blir tjänligt igen.

Missfärgat vatten går att använda till matlagning
Så länge vattnet kokas upp och bubblar kraftigt går det att använda till matlagning, till exempel för att koka potatis, ris och pasta.

Vattnet kan missfärga tvätt
Undvik att tvätta vit och ljus tvätt om vattnet är missfärgat.

Luft i ledningarna
Efter ett ledningsarbete kan det bli luft i ledningarna. Detta märker du vanligtvis genom att det ”fräser” ur kranarna och att vattnet innehåller små luftbubblor när det tappas upp. Vattnet blir oftast gråvitt, grumligt eller mjölkigt. Luftbubblorna är helt ofarliga och försvinner efter någon minut.

Få SMS eller mail vid vattenavstängningar

Anmäl dig i vår sms-tjänst för att få sms eller mail vid vattenavstängningar men även information om vattenmätarbyte, snöröjning, trafikavstängningar och annan samhällsviktig information.

Kontakta VA-kundtjänst

Om du har funderingar och frågor kring VA-arbetet på Stora Torget är du välkommen att kontakta VA-kundtjänst. Saknar du vatten eller har dåligt tryck i kranarna kan du även kolla våra aktuella servicemeddelanden Länk till annan webbplats. om driftstörningar och vattenläckor.

0515-88 52 70
kundtjanst.va@falkoping.se

Öppet måndag-torsdag klockan 7.30-16.00, lunchstängt klockan 12.00-13.00.

Akut felanmälan (jouren)

0515-88 77 77

Ring jouren måndag-torsdag klockan 16.00-7.30 och fredag-söndag dygnet runt.