20 juni 2023
Stadskärnan

Ett stadens vardagsrum - det är visionen för kommunens satsning kring Stora torget

Stadskärnan ska vara ett besöksmål och en plats där alla ska känna att det finns något för just dem. Vi vill skapa möjligheter för fler uteserveringar, handel och evenemang. Det säger Amelie Sandström, tillförordnad stadsbyggnadschef.

Skiss på hur Stora torget kommer att se ut efter ombyggnationen

Stadens gemensamma vardagsrum

Tänk dig en varm sommardag, barnen utforskar stenblock och följer guldtråden längs bergarterna. Du slår dig ner vid Malta-Johanna och blicka ut över torget. Solen värmer dig. Du beger dig till Lunden där trädkronornas skugga svalkar dig från solens strålar. Det här är en plats att utforska och vara vid, ofta och länge.

Stadskärnan är en viktig symbol för Falköping, ett nav både för handel och möten mellan människor. Genom att tillföra fler värden och fler mötesplatser än vad som finns i stadskärnan idag så är förhoppningen att fler personer ska vilja vara i stadskärnan och att de ska vilja stanna där längre, säger Amelie Sandström.

Exempel på fler värden som skapas är offentlig konst, tillgängliga entréer, bättre belysning, mer grönska samt fler och olika slags sittplatser. Genom att skapa en variation i det offentliga rummets utformning finns möjligheten att attrahera fler personer. Ett stadens vardagsrum ska vara en inkluderande plats där alla känner sig välkomna.

Skiss över Malta-Johanna

Nya företagsetableringar och bostäder

Falköping har de senaste åren fått nya företagsetableringar runt om i stadskärnan och det byggs många bostäder i de mest centrumnära kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha runt 1 000 nya invånare. Parallellt med bostadsbyggande sker nu utveckling av de offentliga ytorna: Stora torget, entréer, grönområden. Vi skapar förutsättningar för en aktiv stadskärna som attraherar fler entreprenörer att etablera sig i området.

Torghandel

Ökade kostnader

25 miljoner var tänkt att finansiera första halvan av stadskärnans utveckling. Siffrorna bygger på priser från 2017. Den snabba prisutvecklingen sedan dess har förändrat de ekonomiska förutsättningarna och prognosen är nu istället att investeringen kommer kosta 41 miljoner kronor. Trots en högre prislapp vill Kommunstyrelsen genomföra utvecklingen av stadskärnan, eftersom satsningen anses vara så viktig.

Beslut om byggstart 26 juni

Den 26 juni fattar Kommunfullmäktige beslut om byggstart för Stora Torget, Dotorpsgatan samt entréplats vid Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan.

- Vid ett klartecken räknar vi med byggstart i slutet av augusti, säger biträdande gatuchef Kjell Björk.

Efter att Stora torget fått sin nya utformning kommer det att finnas fler möjligheter för uteserveringar, evenemang och torghandel. Torgets funktion som en viktig plats för handel och möten kommer finnas kvar men i en mer modern tappning som är anpassad efter nutidens och framtidens behov av offentliga platser.