Stadskärnans utveckling

Nu utvecklar vi stadskärnan till ett centrum där alla vill vara

Vår kommun är i ständig förändring, den växer och utvecklas. Stadsutveckling handlar om att fokusera på stadens olika delar och funktioner och kopplingen mellan dem för att skapa en stark helhet. Hur ska torgen och stråken möta framtiden? Det första steget togs redan 2017 när ombyggnaden av Köttorget och delar av Landbogatan stod klar. Nu ser vi över resten av stadskärnan och skapar ett centrum där alla vill vara.

Nyheter