Daglig verksamhet, arbete, sysselsättning

Bild på dagcenter Freja

Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder, och har ett LSS-beslut på daglig verksamhet. Verksamheten är individanpassad. Det finns flera olika sysselsättningar och arbetsplatser att vara på.

Målsättning

Förhållningsätt

Inom daglig verksamhet möts ni av professionell personal som ger en god service, är kunnig och har ett positivt förhållningsätt.

 • För oss är det viktigt att du känner dig sedd och lyssnad på
 • Känner delaktighet och förståelse för beslut
 • Vi stöttar och uppmuntrar varandra i vårt arbete

Arbetssätt

Personal inom daglig verksamhet är kunniga och känner yrkesstolthet

 • Följer regler och arbetar för uppsatta mål inom sitt arbetsområde
 • Vi bidrar till arbetsglädje och är en god arbetsmiljö för varandra
 • Det ska vara kul att arbeta inom daglig verksamhet

Sysselsättning

Verksamheten strävar efter att bibehålla kunskap och vara utvecklande och stimulerande för den enskilde och erbjuder sysselsättning inom olika områden.

 • Verksamheten bygger på den enskildes behov och förutsättningar.
 • Vi har ett brett utbud av verksamhet för att tillmötesgå olika behov.

Det finns följande former av daglig verksamhet i Falköping

Dagcenter Freja

Dagcenter Freja är en basenhet där ett antal brukare har sin dagliga sysselsättning eller utgår därifrån, allt från ett par halvdagar upp till fem dagar per vecka. Det finns fem olika grupper på Dagcenter Freja:

 • Änglarna, brukarna arbetar med paketering/sorteringsarbete, vävning, tvätt, skogsluff, musik, bak kök, sinnesrum, massage och stadspromenader m.m.
 • Balder, innehållet under veckan påminner o Änglarnas men skiljer sig då man jobbar med ett strukturerat arbetsätt enl. "teacch-modellen".
 • Assistentgruppen- Stjärngruppen, här har brukarna med sig sina personliga assistenter till arbetet. Verksamheten är mer individuellt anpassad då de inte är beroende av att en gruppledaren finns med jämt. Verksamheten bygger på samma saker som i de andra grupperna.
 • Köket Freja, kokerskan i köket är anställd som kokerska/arbetsledare. Här får brukarna hjälpa till med diverse köksarbete. Maten som lagas serveras i matsalen och transporteras ut till Fridhems gruppbostad, Bruk för alla, Äldregruppen och annexet s:t Olofsgatan.
 • Ute/servicegrupp, Verksamheten är inriktad på bl.a. pappersåtervinning, köra wellpapp från kök, skolor och äldreboende, fixa en del i Frejas trädgård, biltvätt och mattransporter.
 • Utergupp med inriktning på trädgård. Under vinterhalvåret är gruppen servicegrupp åt övriga verksamheter

Annan verksamhet på Dagcenter Freja är, färg och formcirkel, bad på Odenbadet, olika former av sinnesstimulering såsom vita rummet med vattensäng, Svarta rummet och bubbelpool.

Daglig verksamhet utanför Dagcenter Freja

Daglig verksamhet Korallen

 • Vänder sig till yngre brukare som nyligen har slutat skolan. Här finns olika sysselsättningar som legoarbete, sinnesrum, musikstunder, färg och form och liknande

Annexet St:Olofsgatan

Hantverksboden
Huvudsysselsättningen vävning, sömnad och legoarbeten De färdiga produkter som tillverkas där säljs i en butik som finns i samma lokaler.

Färg och bildkontoret
Verksamheten här har en skapande del med färg och form som huvudtema och en datadel där man jobbar med bildfabriken, skriver vår fritidstidning "På gången"och många andra skriv/bild-arbeten. Legoarbeten ingår även här i verksamheten.

Gyllensvans
Gyllensvans möbelfabrik ligger i Kättilstorp ca 2 mil utanför Falköping. Här har daglig verksamhet haft en grupp i ca 20 år. En arbetsledare anställd vid dagcenter är med och handleder varje dag. Arbetsuppgifterna är i huvudsak paketering till Billyhyllan.

Bruk för alla
Här arbetar brukarna i den s.k. verkstaden där de paketerar åt olika firmor. Två personer anställda av BFA arbetar som arbetsledare för denna grupp. Övriga deltar i de olika processer som finns inom BFA verksamhet, ex. hunddagis, utegrupp, bohaget, framtidsbygget m.m.

Exempel på arbetsplatser där brukare har sin dagliga verksamhet

 • Systembolaget i Jönköping,
 • Butiksarbete, test av affärsarbete
 • Vaktmästare i kommunen
 • Röda Korset, Kupan, klädsortering
 • Fridhem, djurskötsel och lantbruk
 • Daglig verksamhet inom socialpsykiatrin
 • Daghem
 • Städ på Äldreboende