Korttidsverksamhet

Korttidsverksamheten består av korttidsvistelse och korttidstillsyn. Insatserna kan beviljas personer som har en funktionsnedsättning och som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelsen är att ge miljöombyte, avkoppling, egen stimulans och rekreation samtidigt som närstående får avlastning.

Korttidsvistelse kan erbjudas på korttidsboende, på läger eller i avlastningsfamilj. I Falköping finns korttidsboende för både barn och vuxna.

Insatsen är kostnadsfri, men avgift får betalas för matkostnader.

Du kan ansöka om korttidsvistelse direkt via vår e-tjänst eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.

Korttidstillsyn

Ungdomar med omfattande funktionsnedsättning och med förvärvsarbetande föräldrar, kan behöva korttidstillsyn i anslutning till skoldagen eller under skollov och ferier. Syftet är att skapa en trygg situation och en meningsfull sysselsättning när föräldrarna arbetar.

Insatsen kan ges före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som exempelvis sommarlov. Insatsen kan ses som en förlängning av fritidsverksamheten som vanligtvis upphör vid 12 års ålder.

Insatsen är kostnadsfri, men avgift får betalas för matkostnader.

Du kan ansöka om korttidstillsyn direkt via vår e-tjänst eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.