Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om daglig verksamhet. Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning inom olika områden. Vi skapar sysselsättning utifrån dina behov och förutsättningar.

Hur ansöker du om daglig verksamhet?

Du kan ansöka om daglig verksamhet direkt via vår e-tjänst eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.

Gruppverksamhet

Runt om i Falköping finns gruppverksamhet med olika inriktningar som kan matchas utifrån dina intressen. På gruppverksamheterna finns personal som stöttar, vägleder och ser till att det finns meningsfulla uppgifter att utföra.

När du har blivit beviljad daglig verksamhet kommer du i kontakt med en av våra arbetskonsulenter som hjälper dig att hitta ett passande arbete att vara på.

Dagcenter Freja

I vår kanske mest kända lokal dagcenter Freja har vi flera grupper och verksamheter med olika inriktningar. Vi erbjuder sinnesstimulering i vårt sinnesrum, ett skönt bad i vår bubbelpool och träning/stimulering via tekniska hjälpmedel. Vi har ett tillagningskök där brukare kan ha sin dagliga verksamhet och hanledas av kokerska.

Fridhem

Här kan du arbeta på en bondgård med daglig verksamhet utanför Falköping.
Arbetsuppgifterna innehåller bland annat djurskötsel, plantering och mycket annat som krävs för att driva runt en bondgård.

Hantverksboden

Hantverksboden ligger på S:t Olofsgatan 42 i Falköpings tätort. Här gör vi olika aktiviteter som att väva, sy, måla, arbeta med lera och screentryck. De färdiga produkterna säljs i vår butik. Hantverksboden ställer ut sina produkter på kommunens konstrunda. Här görs även tidningen "På Gången" som kommer ut en gång i månaden.

Vi tar emot beställningar på olika typer av bildstöd som till exempel scheman och kommunikationshjälpmedel då vi har tillgång till en stor bildbank. Kontakta oss för mer information.

Korallen

Till Korallen kommer brukare som oftast har personlig assistans. Vanliga aktiviteter är bland annat skapande verksamhet, träning, utflykter och sångstund.

Freja jobbcenter

På Jobbcenter sker en stor del av det legoarbete som daglig verksamhet har. Vårt mål är att ge alla deltagare möjlighet att prova olika arbetsuppgifter. På Jobbcenter finns även en mediagrupp. Mediagruppen har en YouTube kanal och sköter Hantverksbodens Instagram. Gruppen jobbar med film, foto och ljud.

Forskargruppen är ett inslag på Jobbcenter där vi dokumenterar alla gravar i Stenstorps och Falköpings pastorat i Falköpings kommun. Vi samlar in uppgifter rörande dessa från olika källor. Detta sammanställs sedan tillsammans med bilder för att kunna användas vid släktforskning och liknande.

Till Jobbcenter kan du komma en kväll i veckan då det finns möjlighet till legoarbete, skapande verksamhet, skriva artiklar till På Gången, foto och redigering, titta på nyheter, faktaprogram på TV – diskussionsunderlag.

Tåstorps servicegrupp

På kommunens demenscentrum finns en arbetsgrupp som har återkommande sysslor som post, köra matvagnar, tvätt, trädgårdsarbete samt tillfälliga arbetsuppgifter utifrån önskemål och behov.

Företagsgrupp

På Gyllensvans möbler i Kättilstorp har daglig verksamhet en integrerad företagsgrupp. Du kan ha daglig verksamhet på en företagsgrupp om du har små till medelstora behov av stöd och är relativt självständig. Där ingår du i en grupp med flera andra tillsammans med den ordinarie personalen på företaget. En stödassistent från daglig verksamhet är med och handleder varje dag.

Extern arbetsplats

Du som har mindre behov av stöd kan få daglig verksamhet på en extern arbetsplats. Här coachar arbetskonsulenterna dig utifrån dina förutsättningar och din förmåga. Exempel på arbetsplatser som vi har idag är butiksarbete, förskola, vaktmästeri, Röda korset kupan, äldreboende och bageri.