Aktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Sedan våren -21 utökades samverkan mellan LSS daglig verksamhet och socialpsykiatrins sysselsättning. En stor del i detta är också fritidsverksamheten.

Idag befinner sig fritidsverksamheten i Träffpunktens lokaler som både erbjuder verksamhet dagtid till personer vars huvudsyfte är att komma hemifrån eller inte har motivation för annan verksamhet.

Träffpunkten står även för planerande, skapande och utförande av fritidsaktiviteter för personer med LSS-beslut eller som har en dokumenterad psykisk ohälsa, är 18 år och är skrivna i Falköpings kommun. I dagsläget erbjuds bland annat fritidskväll en gång i veckan. Kontakta Träffpunkten för mer information.

Vi erbjuder olika former av gemensamma aktiviteter. Det kan vara träning, spel, uteverksamhet eller så kan du åka med på någon planerad resa. Vi vill att du ska känna dig delaktig och vara med och önska aktiviteter. Vi lyssnar på dina önskemål och försöker att skapa aktiviteter utifrån dessa.

Personalen från Träffpunkten finns oftast med men det kan också vara personal från andra aktörer som deltar/håller i aktiviteterna.

Bowling

Varje måndag klockan 16-19 finns det möjlighet att bowla. Kontakta Göran Pettersson 0706-93 06 65 eller Bo Andersson 0736-28 16 53 för mer information eller om du är intresserad av att prova på.

På-Gången

På Gången är vår verksamhetstidning som kommer ut en gång i månaden och i den kan du läsa om vad som är aktuellt just nu och vilka aktiviteter som är på gång.