Personlig assistans

Du som har omfattande behov av hjälp av personlig karaktär har möjlighet att få ett personligt utformat stöd genom insatsen personlig assistans. Den personliga assistansen ska vara ett personligt stöd, som ger dig som har funktionsnedsättning ökad möjlighet till att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem kan få personlig assistans?

För rätt till personlig assistans enligt LSS krävs att du behöver denna insats för att kunna tillgodose dina grundläggande behov. Grundläggande behov är mycket personliga angelägenheter som:

  • Personlig hygien
  • Äta
  • Klä på och av sig
  • Kommunicera med andra
  • Behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig.

Utformning av personlig assistans

Insatsen personlig assistans ska utformas på ett sådant sätt att du får stort inflytande över hur stödet ska ges. Du har möjlighet att:

  • Själv vara arbetsgivare och anställa en eller flera assistenter
  • Begära assistans genom kommunen
  • Anlita annat organ, företag, förening eller kooperativ.

Om du väljer att själv vara arbetsgivare, kan kommunen hjälpa dig i frågor som rör arbetsgivaransvar. Det är dock du som ansvarar för arbetsgivarförhållandet.

För mer information om personlig assistans kontakta gärna LSS-handläggare.

Hur ansöker du om personlig assistans?

Om du ska ansöka om personlig assistans med mindre än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven så kontaktar du LSS-handläggare.  

Om du ska ansöka om personlig asssistans om mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven så kontaktar du Försäkringskassan.

Jämför anordnare av assistans

På Assistanskoll kan assistansberättigade, LSS-handläggare och personliga assistenter jämföra anordnare av personlig assistans och följa nyheter om personlig assistans.

Läs mer på Assistanskolls hemsida. Länk till annan webbplats.