Avgifter för stöd och service

Det stöd och den hjälp du kan få inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är behovsprövad. Här kan du läsa om vad du ska betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende eller särskilt boende.

Första gången du får hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvistelse eller flyttar till ett särskilt boende får du en blankett, en så kallad inkomstförfrågan. Vad du ska betala för dina insatser beror på vad du har för inkomst. Makars inkomst slås samman och delas lika. Din/era totala inkomster jämförs mot ett förbehållsbelopp för att se vad du/ni har för betalningsförmåga.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser.
 
I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.
 
Schablonbeloppet består av kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygien, så som schampo och tvål
 • Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • Dagstidning, telefon och tv-avgift
 • Möbler och husgeråd
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Resor
 • Läkarvård och tandvård
 • Mediciner

I förbehållsbeloppet ingår även bostadskostnad, kostnad för god man och mattillägg vid fördyrad matkostnad för färdiglagad mat.

Räkna ut din avgift

Avgifter

‌Inkomstbeprövade avgifter

Insats

Avgift

Hemtjänst, serviceinsatser som till

exempel städ och tvätt

374 kr per timme

Hemtjänst, omvårdnadsinsatser

273 kr per månad

Kommunal hälso- och sjukvård

273 kr per månad

Trygghetslarm

327 kr per månad

Matdistribution

10 kr per tillfälle

Fönsterputs

374 kr per tillfälle

Kontaktperson

273 kr per månad

Boendestöd

273 kr per månad

Dagverksamhet

33 kr per dag

Särskilt boende hemtjänst

2170 kr per månad

Korttid/växelvård

72 kr per dygn

Summan avgifter kan aldrig bli mer än maxtaxan, 2170 kr per månad.

‌Fasta avgifter

Insats

Avgift

Matdistribution, lunch

61 kr per portion

Dagverksamhet, mat

61 kr per dag

Dagverksamhet, resor

33 kr per dag

Särskilt boende mat

3566 kr per månad

Särskilt boende hyra

3957 kr-6620 kr per månad

Korttid/växelvård, mat

119 kr per dygn

Fasta avgifter betalas utöver maxtaxan.

LSS-avgifter

Insats

Avgift

Avlastning korttid/LSS, måltider

Frukost/mellanmål

Lunch/Kvällsmål


20 kr/portion

30 kr/portion

Dagcenter, mat

52 kr per dag

Dagcenter, resor

535 kr per månad