Avgifter för stöd och service

Det stöd och den hjälp du kan få inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är behovsprövad. Här kan du läsa om vad du ska betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende eller särskilt boende.

Första gången du får hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvistelse eller flyttar till ett särskilt boende får du en blankett, en så kallad inkomstförfrågan. Vad du ska betala för dina insatser beror på vad du har för inkomst. Makars inkomst slås samman och delas lika. Din/era totala inkomster jämförs mot ett förbehållsbelopp för att se vad du/ni har för betalningsförmåga.

Vad är förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser.
 
I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende.
 
Schablonbeloppet består av kostnader för:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygien, så som schampo och tvål
 • Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • Dagstidning, telefon och tv-avgift
 • Möbler och husgeråd
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Resor
 • Läkarvård och tandvård
 • Mediciner

I förbehållsbeloppet ingår även bostadskostnad, kostnad för god man och mattillägg vid fördyrad matkostnad för färdiglagad mat.

Räkna ut din avgift

Avgifter

‌Inkomstbeprövade avgifter

Insats

Avgift

Hemtjänst, serviceinsatser som till

exempel städ och tvätt

407 kr per timme

Hemtjänst, omvårdnadsinsatser

297 kr per månad

Kommunal hälso- och sjukvård

297 kr per månad

Trygghetslarm

356 kr per månad

Matdistribution

11 kr per tillfälle

Fönsterputs

407 kr per tillfälle

Kontaktperson

297 kr per månad

Boendestöd

297 kr per månad

Dagverksamhet

35 kr per dag

Särskilt boende hemtjänst

2359 kr per månad

Korttid/växelvård

79 kr per dygn

Summan avgifter kan aldrig bli mer än maxtaxan, 2359 kr per månad.

‌Fasta avgifter

Insats

Avgift

Matdistribution, lunch

67 kr per portion

Dagverksamhet, mat

67 kr per dag

Dagverksamhet, resor

35 kr per dag

Särskilt boende mat

3 876 kr per månad

Särskilt boende hyra

4 293 kr-6 699 kr per månad

Korttid/växelvård, mat

129 kr per dygn

Fasta avgifter betalas utöver maxtaxan.

LSS-avgifter

Insats

Avgift

Avlastning korttid/LSS, måltider

Frukost/mellanmål

Lunch/Kvällsmål


22 kr/portion

33 kr/portion

Dagcenter, mat

57 kr per dag

Dagcenter, resor

582 kr per månad