Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att du som bor med någon som har en funktionsnedsättning kan få avlastning i hemmet.

Avlösaren hjälper er med personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mat och aktivering.

Det kostar inte någonting att få avlösning i hemmet.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.