Färdtjänst och riksfärdtjänst

Det finns många olika typer av allmänna kommunikationer som är tillgängliga för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats finns information om buss- och tågtrafiken inom Västra Götalands län. Där kan du även läsa mer om bland annat flextrafik och närtrafik. Falköpings kommun erbjuder alla över 65 år gratis resor med kollektivtrafiken.

Färdtjänst

Om du har en bestående funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan du ansöka om färdtjänst, regionfärdtjänst eller riksfärdtjänst.

  • Färdtjänst: För resor inom Skaraborg med taxi eller specialfordon.
  • Regionfärdtjänst: Du som har färdtjänst kan bli registrerad för regionresor. Du får resa upp till tio enkelresor på ett år inom Västra Götalandsregionen.
  • Riksfärdtjänst: Om du behöver resa längre än du får med färdtjänst och regionfärdtjänst, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är till för dig som har ett varaktigt funktionshinder som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Med varaktigt funktionshinder menas att det ska vara i minst tre månader. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst, samt vilka möjligheter du har att klara resor med den allmänna kollektivtrafiken.

Hur ansöker du om färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst görs hos biståndsenheten. Du ansöker på en särskild blankett och den ska kompletteras med ett läkarutlåtande. Blanketten och läkarutlåtandet skickas till biståndsenheten.

Ansökningsblankett färdtjänstPDF
Läkarutlåtande färdtjänstPDF
Informationsbroschyr Färdtjänst SkaraborgPDF

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera, målsättningen är att ett ärende ska ta i snitt fyra veckor att handlägga från det att ansökan har inkommit till kommunen. Handläggningstiden kan vara kortare eller beroende på funktionshindrets art, samt om läkarutlåtande är bifogat ansökan.

Mer information

Läs mer om färdtjänst på Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats

Färdtjänst inom annan kommun

Den som bor i Falköpings kommun och fått tillstånd till färdtjänst där, har då
man vistas i en annan kommun än Falköping, rätt att åka färdtjänst inom den
kommunen på de sätt som framgår nedan.

1. Färdtjänstresa inom Falköpings färdtjänstområde

Samma regler och avgifter samt telefonnummer vid beställning (020 - 91 90 90) gäller såsom vid resa i Falköpings kommun då man reser inom någon av följande kommuner: Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt i kommuner som angränsar till dessa: Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristenhamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.

2. Färdtjänstresa utanför Falköpings färdtjänstområde, men inom övriga delar av Västra Götalands län

2 A Regionresa

Den färdtjänstberättigade kan, efter anmälan till kommunen, få tillstånd till regionfärdtjänstresa. Detta tillstånd innebär att man får göra upp till tio enkelresor under ett år, mellan eller inom de kommuner i Västra Götalands län som inte ingår i Falköpings färdtjänstområde.

Samma regler och avgifter och telefonnummer vid beställning (020-91 90 90) gäller vid dessa resor såsom vid resa i Falköpings färdtjänstområde.

2 B Enbart resa inom annan kommun i Västra Götalands län

Den färdtjänstberättigade kan, efter särskild prövning av kommunen, få tillstånd till resa i annan kommun i Västra Götalands län. Detta tillstånd innebär att man får göra färdtjänstresor inom de kommuner i Västra Götalands län som inte ingår i Falköpings färdtjänstområde. Samma regler och telefonnummer vid beställning (020-91 90 90) gäller vid dessa resor såsom vid resa inom Falköpings kommun, dock med förbehållet att vuxentaxa tillämpas för samtliga.

3. Färdtjänstresa utanför Falköpings färdtjänstområde och Västra Götalands län

Den färdtjänstberättigade kan, efter särskild prövning av kommunen, få tillstånd till resa i annan kommun då man befinner sig utanför Falköpings färdtjänstområde och Västra Götalands län. Ansökan måste göras för varje gång som besök ska ske i annan kommun och gäller för en begränsad tid. Det är enbart möjligt att få resa med färdtjänst inom den kommunen som man befinner sig i. För resor som ska göras mellan kommuner måste ansökan göras om Riksfärdtjänst.

Den som fått tillstånd till resa i annan kommun utanför Falköpings färdtjänstområde och Västra Götalands län beställer själv sin resa hos valfritt taxibolag. Hela resan betalar man själv direkt till chauffören, men man skall begära att få ett kvitto på det belopp som man har betalat. På kvittot skall chauffören skriva:

  • Färdtjänstresenärens personnummer
  • Från- och till-adress för resan
  • Sin egen namnteckning

Kvittot skickas sedan till kommunen med en begäran om ersättning, som när den beviljats betalas genom insättning på uppgivet bankkonto. Tänk på att du vid ansökan måste uppge bankkonto. Ersättningen till färdtjänstresenären är 70 procent av taxameterbeloppet. Resor som skett utanför den kommun vari man har rätt att resa berättigar inte till ersättning

Färdtjänst utanför kommunens område (riksfärdtjänst)

Vem kan få riksfärdtjänst?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för resa utanför kommunens område. Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ett tillstånd för riksfärdtjänst utfärdas i första hand för allmänna kommunikationer.

Hur ansöker du om riksfärdtjänst?

Ansökan om riksfärdtjänst gör du på en särskild blankett för varje enskild resa senast 21 dagar innan önskad avresedag. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare. Ansökningsblanketten skickas till biståndsenheten.