Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik kan söka färdtjänst.

Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats. finns information om buss- och tågtrafiken inom Västra Götalands län. Där kan du även läsa mer om bland annat flextrafik och närtrafik. Falköpings kommun erbjuder alla över 65 år gratis resor med kollektivtrafiken.

  • Färdtjänst: För resor inom Västra Götalands Län samt till och från de angränsande kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö med taxi eller specialfordon.
  • Riksfärdtjänst: Om du behöver resa längre än du får med färdtjänst kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Färdtjänst

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst är till för dig som har ett varaktigt funktionshinder som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Med varaktigt funktionshinder menas att det ska vara i minst tre månader. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst, samt vilka möjligheter du har att klara resor med den allmänna kollektivtrafiken.

Mer information

Läs mer om färdtjänst på Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats.

Hur ansöker du om färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst görs hos biståndsenheten. Du ansöker på en särskild blankett och den ska kompletteras med ett läkarutlåtande. Blanketten och läkarutlåtandet skickas till biståndsenheten.

Ansökningsblankett färdtjänst Pdf, 123.7 kB.
Läkarutlåtande färdtjänst Pdf, 114.2 kB.

Hur lång tid tar handläggningen?

Handläggningstiden kan variera, målsättningen är att ett ärende ska ta i snitt fyra veckor att handlägga från det att ansökan har inkommit till kommunen. Handläggningstiden kan vara kortare eller beroende på funktionshindrets art, samt om läkarutlåtande är bifogat ansökan.

Vad kostar en färdtjänstresa?

Från och med den 9 januari 2023 gäller nya färdtjänsttaxor.

Taxa för färdtjänst 2023

Enkel resa inom

Vuxen

Ungdom

En zon

69 kr

52 kr

Två zoner

120 kr

91 kr

Tre zoner

172 kr

130 kr

Fyra zoner

275 kr

206 kr

Fem zoner

378 kr

284 kr

Sex zoner

482 kr

361 kr

Sju zoner

585 kr

439 kr

Åtta zoner eller flera

688 kr

516 kr

Färdtjänst inom annan kommun

Den som bor i Falköpings kommun och fått tillstånd till färdtjänst där, har då
man vistas i en annan kommun än Falköping, rätt att åka färdtjänst inom den
kommunen på de sätt som framgår nedan.

1. Färdtjänstresa inom Falköpings färdtjänstområde

Samma regler och avgifter samt telefonnummer vid beställning (020 - 91 90 90) gäller såsom vid resa i Falköpings kommun då man reser inom någon kommun i Västra Götalands Län, samt de angränsande kommunerna – Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö.

2. Färdtjänstresa utanför Falköpings färdtjänstområde och Västra Götalands län

Den färdtjänstberättigade kan, efter särskild prövning av kommunen, få tillstånd till resa i annan kommun då man befinner sig utanför Falköpings färdtjänstområde och Västra Götalands län. Ansökan måste göras för varje gång som besök ska ske i annan kommun och gäller för en begränsad tid. Det är enbart möjligt att få resa med färdtjänst inom den kommunen som man befinner sig i. För resor som ska göras mellan kommuner måste ansökan göras om Riksfärdtjänst.

Den som fått tillstånd till resa i annan kommun utanför Falköpings färdtjänstområde och Västra Götalands län beställer själv sin resa hos valfritt taxibolag. Hela resan betalar man själv direkt till chauffören, men man ska begära att få ett kvitto på det belopp som man har betalat. På kvittot ska chauffören skriva:

  • Färdtjänstresenärens personnummer
  • Från- och till-adress för resan
  • Sin egen namnteckning

Kvittot skickas sedan till kommunen med en begäran om ersättning, som när den beviljats betalas genom insättning på uppgivet bankkonto. Tänk på att du vid ansökan måste uppge bankkonto. Ersättningen till färdtjänstresenären är 70 procent av taxameterbeloppet. Resor som skett utanför den kommun vari man har rätt att resa berättigar inte till ersättning

Färdtjänst utanför kommunens område (riksfärdtjänst)

Vem kan få riksfärdtjänst?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för resa utanför kommunens område. Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ett tillstånd för riksfärdtjänst utfärdas i första hand för allmänna kommunikationer.

Hur ansöker du om riksfärdtjänst?

Ansökan om riksfärdtjänst gör du på en särskild blankett för varje enskild resa senast 21 dagar innan önskad avresedag. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare. Ansökningsblanketten skickas till biståndsenheten.