Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för dig som på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter.

Vad är syftet med ledsagarservice?

Syftet med ledsagarservice är att du ska ha möjlighet att komma ut i samhället, samt skapa och behålla kontakter med andra. Du kan få ledsagarservice för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturliv.

Vem kan få ledsagarservice?

Alla, oavsett ålder, kan beviljas ledsagarservice. Men för att ha rätt till ledsagarservice måste du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det är kommunens LSS-handläggare som bedömer om du har rätt till ledsagarservice. Med LSS som underlag utreder de om du har rätt till ledsagarservice.

Vad kostar ledsagarservice?

Det kostar dig inte någonting att ha en ledsagare men du betalar dina egna utgifter vid aktiviteter och resor. Kommunen står för ledsagarens omkostnader vid aktiviteter utanför ditt hem.

Hur ansöker du om ledsagarservice?

Du kan ansöka om ledsagare direkt via vår e-tjänst eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.