1 september 2023
Stadskärnan

Nu startar ombyggnationen av Stora torget

Grävmaskinerna är på plats, avtal med entreprenör är skrivna. Nu är det äntligen dags att starta igång ombyggnationen av Stora torget!
- Det känns väldigt roligt och spännande, säger Amelie Sandström, tillförordnad stadsbyggnadschef. Det här har vi sett fram emot sedan projektet startade för fyra år sedan.


Skiss över Stora torget och hur det kommer att se ut efter ombyggnationen

Så här kommer Stora torget se ut efter ombyggnationen

Beslutet om byggstart togs av fullmäktige i slutet av juni. Sedan dess har leverantörer knutits till projektet, inköp har planerats och tidsplaner har skrivits.

När vi nu spärrar av centrala delen av Stora torget är vi nöjda med att det inte gjordes i maj månad, vilket hade ställt till det för restaurangerna under hela sommaren. Vi tappade ungefär två månaders produktion men har kunnat hålla uteserveringarna intakta under hela sommaren, berättar Kjell Björk, biträdande chef för park/gata i Falköpings kommun och projektledare för utvecklingen av stadskärnan.

Nu har vi PEAB som entreprenör, det känns väldigt bra. De har erfarenhet av att arbeta i området efter vårens va-arbeten, säger Kjell.

På den centrala delen av torget handlar mycket av arbetet om att förbättra hantering av dagvatten, dra nya kanal för el och kommunikation, samt att förbättra ytskiktet. Underlaget till smågatstenen är ojämn och behöver förbättras. Vi återanvänder de gamla stenarna och får ett tillgängligt torg för alla.

Start på den östra sidan

Arbetet påbörjas på den östra sidan av Stora torget, den sidan som vetter mot Ryttaren. Därefter arbetar vi oss västerut mot Lindex och Systembolaget. Parallellt med stenläggningen kommer vi att bygga platåerna längs långsidorna, först den södra sidan och därefter den norra sidan vid Bada Bing, Bildkällaren med flera.

Med en mild vinter planerar vi för en slutbesiktning hösten 2024. Temperaturen i marken är avgörande för hur långt vinteruppehållet blir i arbetet, säger Kjell Björk.

Information regelbundet

Stora torget kommer vara en byggarbetsplats det närmaste året, en utmaning för handlare och boende i området. Därför bjuder vi in till möte varje månad med näringsidkare och fastighetsägare. Syftet är att ge uppdaterad information och lyssna in de behov som finns.
Vi vill hjälpa till och göra vad vi kan för att påverkan ska bli så liten som möjligt, säger Kjell.

Inför byggstarten samlades ett 20-tal handlare och fastighetsägare för ett första möte med information. Den samlade synen var att nu kör vi, nu ser vi till att göra det här effektivt och bra.

Du kan följa arbetet på vår projektwebb där vi regelbundet uppdaterar med aktuell byggstatus och bilder från arbetet.