APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Den kunskapssyn som ligger till grund för utbildning inom vård och omsorg utgår från att praktik och teori är tätt sammanflätade. Kunskap bildas i ett sammanhang och olika kunskapsformer är beroende av varandra.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande är den praktiska delen av undervisningen som enligt Skolverket (gymnasieförordningen) ska finnas på vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar och på Vård och omsorgsutbildning för vuxna (vuxenförordningen).

APL-pärmen vård och omsorg

Den digitala APL-pärmen nedan är uppbyggd på samma sätt som pärmen "Vård och omsorg APL".

Övergripande

Instruktion för "digital pärm"
Innehållsförteckning

Flik 2 Informationsblad

Information inför APLPDF

Ållebergsgymnasiet
Informationsblad för ungdomar vid APLPDF
Matbeställningar - för gymnasieeleverPDF
Vård- och omsorgsprogrammets programstruktur ÅllebergsgymnasietPDF

Rudbecksgymnasiet
FördjupningspaketPDF
Vård- och omsorgsprogrammets programstruktur RudbecksgymnasietPDF

Vuxenutbildning
Informationsblad för vuxenutbildningenPDF
Vård- och omsorgsutbildningPDF
Vård- och omsorgsutbildning med språkstödPDF

Flik 3 Kunskapskrav

AkutsjukvårdPDF
Etik och människans livsvillkorPDF
Gymnasiearbete - Information till medbedömarePDF
Gymnasiearbete - studiehandledningPDF
Gymnasiearbete - studiehandledning LärcenterPDF
Kost, måltid och munhälsaPDF
Palliativ vårdPDF
Psykiatri 2PDF
Sjuksköterskans roll vid APL i kurs Vård- och omsorgsarbete 2PDF
SocialpedagogikPDF
Specialpedagogik 1PDF
Specialpedagogik 2PDF
Vård- och omsorgsarbete 1PDF
Vård- och omsorgsarbete 2PDF
Vård och omsorg vid demenssjukdomPDF
Äldres hälsa och livskvalitetPDF

Flik 5 Information om arbetsplatsen / Välkomstbrev

Lämnas av respektive APL-verksamhet till eleven

Flik 6 Loggbok/dagens reflektioner

Vägledning för elev och handledare inför reflektion under APLPDF
Reflektioner under APLPDF

Flik 7 Schema

SchemablankettPDF

Flik 8 Sekretess och olika policydokument

Handlingsplan - dokumentationPDF
Handlingsplan för dokumentationsvägar kring upplevda brister i bemötande, rutiner eller samarbetePDF
Handlingsplan vid risk att elev inte inte når kunskapskraven vid APLPDF
Information om sekretess och tystnadspliktPDF
Registerkontroll - arbetsplatser FalköpingPDF
Registerkontroll - Chefer och personalPDF
SekretessPDF
Socialförvaltningens syn på användande av mobiltelefon på arbetstidPDF
Tobaksrökning under arbetstidPDF
Vaccination i kommunal verksamhet - Elevs underskriftPDF
Vaccination och smittskyddPDF
Vaccinationsintyg ÅllebergsgymnasietPDF

Flik 9 Utvärdering

Utvärderingsblankett för elever (se rubrik Utvärdering efter APL för elev nedan).

Flik 10 Uppföljning/bedömning

Flik 11 SkaS-information/föreskrifter

Vaccination - riktlinjer vid APL på SkaSPDF
Handlingsplan vid risk att elever inte uppnår godkända resultat SkaSPDF
Riktlinjer för basala hygienrutiner och arbetskläder SkaSPDF

Flik 12 Övrigt 

Rekommendationer angående vaccinering - GudhemsgårdenPDF
Vaccinationer och smittskydd vid anställning eller arbetsplatsförlagt lärandePDF

Utvärdering efter APL för elev

För att säkerställa god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet- APL vill vi att både du som elev gör en utvärdering efter den aktuella APL-perioden.

Det är samma dokument/länk som finns i den digitala pärmen flik 10 men här når du dem direkt.

APL-utvärdering- elev - för dig som använt originalpärmenPDF

APL-utvärdering - elev- för dig som använt digitalpärmenPDF

Tack för din utvärdering- det hjälper oss att utveckla verksamheten både som arbetsplats och som utbildningsanordnare!