APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Den kunskapssyn som ligger till grund för utbildning inom vård och omsorg utgår från att praktik och teori är tätt sammanflätade. Kunskap bildas i ett sammanhang och olika kunskapsformer är beroende av varandra.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande är den praktiska delen av undervisningen som enligt Skolverket (gymnasieförordningen) ska finnas på vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar och på Vård och omsorgsutbildning för vuxna (vuxenförordningen).

APL-pärmen vård och omsorg

Den digitala APL-pärmen nedan är uppbyggd på samma sätt som pärmen "Vård och omsorg APL".

Övergripande

Instruktion för "digital pärm"
Innehållsförteckning

Flik 2 Informationsblad

Information inför APL Pdf, 157.7 kB.

Ållebergsgymnasiet
Informationsblad för ungdomar vid APL Pdf, 108.2 kB.
Matbeställningar - för gymnasieelever Pdf, 22 kB.
Vård- och omsorgsprogrammets programstruktur Ållebergsgymnasiet Pdf, 1.2 MB.

Rudbecksgymnasiet
Fördjupningspaket Pdf, 57.5 kB.
Vård- och omsorgsprogrammets programstruktur Rudbecksgymnasiet Pdf, 316.3 kB.

Vuxenutbildning
Vård- och omsorgsutbildning Pdf, 406.4 kB.

Flik 3 Kunskapskrav

Pågående kurser som gäller fram till 2023

Akutsjukvård Pdf, 186.5 kB.
Etik och människans livsvillkor Pdf, 170.5 kB.
Gymnasiearbete - Information till medbedömare Pdf, 127 kB.
Gymnasiearbete - studiehandledning Pdf, 237.7 kB.
Gymnasiearbete - studiehandledning Lärcenter Pdf, 111.9 kB.
Kost, måltid och munhälsa Pdf, 265.1 kB.
Palliativ vård Pdf, 277.8 kB.
Psykiatri 2 Pdf, 161.7 kB.
Sjuksköterskans roll vid APL i kurs Vård- och omsorgsarbete 2 Pdf, 210.6 kB.
Socialpedagogik Pdf, 161.1 kB.
Specialpedagogik 1 Pdf, 180.5 kB.
Specialpedagogik 2 Pdf, 174.8 kB.
Vård- och omsorgsarbete 2 Pdf, 203.2 kB.
Vård och omsorg vid demenssjukdom Pdf, 274.8 kB.
Äldres hälsa och livskvalitet Pdf, 153.5 kB.

Nya kurser från HT 2021/2022

Försättsblad Pdf, 61.1 kB.
Mittsamtal och slutsamtal Pdf, 62.4 kB.
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Pdf, 146.9 kB.
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 Pdf, 149.1 kB.
Gerontologi och Geriatrik Pdf, 153.5 kB.
Hälso- och sjukvård 1 Pdf, 102.8 kB.
Hälso- och sjukvård 2 Pdf, 145 kB.
Omvårdnad 1 Pdf, 156.1 kB.
Omvårdnad 2 Pdf, 155 kB.
Psykiatri 2 Pdf, 144.6 kB.
Social omsorg 1 Pdf, 186.7 kB.
Social omsorg 2 Pdf, 149.7 kB.

Flik 5 Information om arbetsplatsen / Välkomstbrev

Lämnas av respektive APL-verksamhet till eleven

Flik 6 Loggbok/dagens reflektioner

Vägledning för elev och handledare inför reflektion under APL Pdf, 195.9 kB.
Reflektioner under APL Pdf, 164.8 kB.

Flik 7 Schema

Schemablankett Pdf, 469.7 kB.

Flik 8 Sekretess och olika policydokument

Handlingsplan - dokumentation Pdf, 169.9 kB.
Handlingsplan för dokumentationsvägar kring upplevda brister i bemötande, rutiner eller samarbete Pdf, 41.8 kB.
Handlingsplan vid risk att elev inte inte når kunskapskraven vid APL Pdf, 140.6 kB.
Information om sekretess och tystnadsplikt Pdf, 201.9 kB.
Registerkontroll - arbetsplatser Falköping Pdf, 28.8 kB.
Registerkontroll - Chefer och personal Pdf, 151.6 kB.
Sekretess Pdf, 143.9 kB.
Socialförvaltningens syn på användande av mobiltelefon på arbetstid Pdf, 99.3 kB.
Tobaksrökning under arbetstid Pdf, 43.4 kB.
Vaccination i kommunal verksamhet - Elevs underskrift Pdf, 217.5 kB.
Vaccination och smittskydd Pdf, 223 kB.
Vaccinationsintyg Ållebergsgymnasiet Pdf, 202.1 kB.

Flik 9 Utvärdering

Utvärderingsblankett för elever (se rubrik Utvärdering efter APL för elev nedan).

Flik 10 Uppföljning/bedömning

Flik 11 SkaS-information/föreskrifter

Vaccination - riktlinjer vid APL på SkaS Pdf, 473.6 kB.
Handlingsplan vid risk att elever inte uppnår godkända resultat SkaS Pdf, 398.7 kB.
Riktlinjer för basala hygienrutiner och arbetskläder SkaS Pdf, 251.7 kB.

Flik 12 Övrigt 

Rekommendationer angående vaccinering - Gudhemsgården Pdf, 141.7 kB.
Vaccinationer och smittskydd vid anställning eller arbetsplatsförlagt lärande Pdf, 134.4 kB.

Utvärdering efter APL för elev

För att säkerställa god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet- APL vill vi att både du som elev gör en utvärdering efter den aktuella APL-perioden.

Det är samma dokument/länk som finns i den digitala pärmen flik 10 men här når du dem direkt.

APL-utvärdering- elev - för dig som använt originalpärmen Pdf, 120.4 kB.

APL-utvärdering - elev- för dig som använt digitalpärmen Pdf, 118.9 kB.

Tack för din utvärdering- det hjälper oss att utveckla verksamheten både som arbetsplats och som utbildningsanordnare!