Utvärdering efter APL för elev

För att säkerställa god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet- APL vill vi att både du som elev gör en utvärdering efter den aktuella APL-perioden.

Det är samma dokument/länk som finns i den digitala pärmen flik 10 men här når du dem direkt.

APL-utvärdering- elev - för dig som använt originalpärmenPDF

APL-utvärdering - elev- för dig som använt digitalpärmenPDF

Tack för din utvärdering- det hjälper oss att utveckla verksamheten både som arbetsplats och som utbildningsanordnare!