Boende för äldre

Du som har behov av omfattande stöd som gör att du inte längre kan bo kvar hemma, kan ansöka om plats på äldreboende eller demensboende.

Ansökan

Ansökan om boende gör du hos biståndsenheten. Biståndsenheten utreder dina behov och därefter prövas och fattas beslut enligt socialtjänstlagen.

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Överklagan

Du har rätt att överklaga, om du inte har beviljats det du ansökt om. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten.

Läs mer om hur du överklagar.

Avgift

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.

Läs mer om avgifter.

Karta över kommunens äldre- och demensboenden

Fel vid laddning av objekt.

Kommunens äldre- och demensboenden

Bergsliden 1

Bergslidens äldreboende

Bergsliden 1 ligger vackert beläget nära naturområdet på Mösseberg. Boendet ligger nära både mataffär och allmänna kommunikationer. Här finns tre avdelningar med demensinriktning. På boendet finns gemensamma lokaler för måltider, social samvaro, olika aktiviteter och fina uteplatser.

Besöksadress

Bergsliden 1
521 37 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Lenamaria Axelsson
0515-88 62 34
lenamaria.axelsson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 1 A 0515-88 62 09, 0515-88 62 28
Avdelning 1 B 0515-88 62 67
Avdelning 1 C 0515-88 62 64

Elvagården

Elvagårdens äldreboende

Elvagården ligger i Vartofta, cirka en mil utanför Falköping. Boendet är vackert beläget med närhet till fin natur och promenadslingor. Här finns två avdelningar med demensinriktning. På boendet finns gemensamma lokaler för måltider, social samvaro, olika aktiviteter, flera uteplatser och en innergård. Här finns även två katter.

Besöksadress

Elvagatan 5A
521 75 Vartofta

Kontakt

Enhetschef
Maricka Sikiö
0515-88 66 01

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 300 0515-88 66 83
Avdelning 400 0515-88 66 84

Floby äldreboende

Floby äldreboende

Floby äldreboende ligger i Floby, cirka 1,5 mil utanför Falköping. Boendet ligger centralt beläget nära både mataffär och allmänna kommunikationer. Här finns tre avdelningar, varav två äldreboendeavdelningar och en med demensinriktning. På boendet finns gemensamma lokaler för måltider, social samvaro, olika aktiviteter, fina uteplatser och en gemensam innergård.

Besöksadress

Hässlebergsgatan 10, 12 och 14
521 51 Floby

Kontakt

Enhetschef
Maricka Sikiö
0515-88 66 01
maricka.sikio@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning Almen 0515-88 66 17
Avdelning Eken 0515-88 66 12
Avdelning Granen 0515-88 66 14

Frökindsgården

Frökindsgårdens äldreboende

Frökindsgården ligger i Kinnarp, cirka 1,3 mil utanför Falköping. Här finns tre äldreboendeavdelningar. På boendet finns gemensamma lokaler för måltider, social samvaro, olika aktiviteter, ett relaxrum och ett lusthus som är trevligt att sitta och fika i när vädret tillåter. Här bor även en katt.

Besöksadress

Paradgatan 11
521 73 Kinnarp

Kontakt

Enhetschef
Catarina Mellåker
0515-88 59 50
catarina.mellaker@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning A 0515-88 59 53
Avdelning B 0515-88 59 54
Avdelning C 0515-88 59 56

Katarinagården

Katarinagårdens äldreboende

Katarinagården ligger centralt beläget i Torbjörntorp, cirka sex kilometer utanför Falköping. Här finns fyra äldreboendeavdelningar. På boendet finns gemensamma lokaler för måltider, social samvaro och olika aktiviteter. Det finns en fin innergård som gör det möjligt att enkelt komma ut till trädgården.

Besöksadress

Torbjörnsvägen 7
521 96 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Helene Andersson
0515-88 62 50
helene.andersson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 1 0515-88 62 51
Avdelning 2 0515-88 62 52
Avdelning 3 0515-88 62 53
Avdelning 4 0515-88 62 54

S:t Olofsgatan 11

S:t olofsgatans äldreboende

S:t Olofsgatan 11 ligger centralt i Falköpings tätort med närhet till centrum med caféer och affärer. Här finns fyra äldreboendeavdelningar fördelat på fyra plan och varje lägenhet har en egen balkong. På boendet finns gemensamma lokaler för måltider, social samvaro och olika aktiviteter.

Besöksadress

S:t Olofsgatan 11
521 46 Falköping

Kontakt

Enhetschef, plan 1 och 2
Susanne Friberg
0515-88 62 77
susanne.friberg@falkoping.se

Enhetschef, plan 3 och 4
Annika Henningsson
0515-88 55 93
annika.henningsson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Plan 1 0515-88 62 75
Plan 2 0515-88 62 78
Plan 3 0515-88 62 80
Plan 4 0515-88 62 82

Stenstorps äldreboende

Stenstorps äldreboende

Stenstorps äldreboende ligger i Stenstorp, cirka två mil norr om Falköping. Boendet ligger centralt med närhet till affär, restaurang och allmänna kommunikationer. Här finns tre avdelningar, varav två äldreboendeavdelningar och en med demensinriktning. Boendet ligger i markplan med möjlighet till promenader i ett grönskande område. I samma byggnad som äldreboendet finns även vårdcentral, apotek och sysselsättning som bedrivs ideellt.

Besöksadress

Storgatan 14 B-E
521 60 Stenstorp

Kontakt

Enhetschef
Anna Tapper Andersson
0515-88 63 00
anna.tapperandersson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Storgatan 14 B 0515-88 63 02
Storgatan 14 C 0515-88 63 03
Storgatan 14 D 0515-88 63 04
Storgatan 14 E 0515-88 63 04

Trätorget 1

Trätorgets äldreboende

Trätorget 1 ligger centralt i Falköpings tätort med närhet till centrum med restauranger och caféer. Här finns tre äldreboendeavdelningar. På varje plan finns det en gemensam matsal och dagrum. Det finns även en gemensam, väl skyddad uteplats i marknivå.

Besöksadress

Trätorget 1
521 42 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Diana Lod
0515-88 51 45
diana.lod@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Plan 1 0515-88 51 41
Plan 2 0515-88 51 42
Plan 3 0515-88 51 43

Tåstorps demenscentrum

Tåstorps demenscentrum

Tåstorps demenscentrum ligger vackert beläget i Falköpings tätort i området Tåstorp. Boendet har åtta avdelningar, varav en är för regelbunden korttidsvistelse. Byggnaden är delvis i enplans, tvåplan samt suterräng med hiss.

På boendet finns tillgång till gym, sol- och sandrum, relaxrum med bubbelbadkar, hobbyrum samt umgängesytor med direkt utgång till ”Sinnenas trädgård”. Det finns även ett övernattningsrum som man har möjlighet att boka. Runt byggnaden finns promenadstråk med möjlighet till olika aktiviteter.

Besöksadress

Sikagårdsgatan 5-9
521 34 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Kerstin Jangbrand
0515-88 68 02
kerstin.jangbrand@falkoping.se

Enhetschef
Monika Gunmariesson
0515-88 68 01
monika.gunmariesson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 1: 0515-88 68 10
Avdelning 2: 0515-88 68 20
Avdelning 3: 0515-88 68 30
Avdelning 4: 0515-88 68 40
Avdelning 5: 0515-88 68 50
Avdelning 6: 0515-88 68 60
Avdelning 7: 0515-88 68 70
Avdelning 8: 0515-88 68 80

Vilskegården

Vilskegården är ett särskilt boende som ligger i Floby och det finns bra tåg- och bussförbindelser. Boendet har två avdelningar; Gullvivan och Prästkragen. På varje avdelning finns gemensam matsal, dagrum och inglasad balkong alternativt uteplats.

I anslutning till boendet finns det en avgränsad trädgård med en damm och växthus. Det finns ett nystartat aktivitetscenter där brukare kan sysselsätta sig tillsammans med personal utifrån deras egna förutsättningar.

Verksamhetens vision

Vi ska hjälpa Falköpingsbor, med särskilda behov, till ett för dem värdigt och fungerande liv. Vi ska genom stöttning, motivering och ett professionellt bemötande, tillgodose deras behov samt öka deras möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamhetsbeskrivning

Vilskegårdens särskilda kompetens kan vara av avgörande betydelse för den enskilde och därför är de 16 platserna till för personer vars grunddiagnoser återfinns inom psykiatri, geropsykiatri och demensspektrat och vars beteende antingen avviker från det som generellt kan anses ligga inom normalgraden för diagnoserna eller som har ett riskbeteende som utsätter individen eller omgivningen för onödigt lidande. Vanligtvis återfinns dessa personer annars inom äldreboende, demensboende, externt HVB och i vissa fall, i ordinärt boende med visst personalstöd.

Vilskegårdens enhet har även uppdraget att fungera som stöd/bollplank ute i övriga verksamheter vid specifika problemställningar kring enskilda individer.

En nyrenoverad verksamhet med tekniken i fokus. Här arbetar kunniga medarbetare i varierande åldrar.

Besöksadress

Kapellgatan 8
521 52 Floby

Kontakt

Enhetschef
Urban Stenberg
0515-88 56 16
urban.stenberg@falkoping.se

Samordnare
Linda Härjerud
0515-88 56 22
linda.harjerud@falkoping.se

Gullvivan 0515-88 56 17
Prästkragen 0515-88 56 18