Boende för äldre

Du som har behov av omfattande stöd som gör att du inte längre kan bo kvar hemma, kan ansöka om plats på äldreboende eller demensboende.

Ansökan

Du ansöker om boende genom att kontakta biståndsenheten. De kommer att utreda dina behov och sedan fatta beslut enligt socialtjänstlagen.

Du kan ge önskemål om var du vill bo. Vi försöker självklart att tillgodose dina önskemål, men om det inte finns tillgängligt boende erbjuds du ett annat boende.

Överklagan

Om du inte får det du har ansökt om, har du rätt att överklaga beslutet. Fråga din handläggare på biståndsenheten om information om hur du går tillväga.

Läs mer om hur du överklagar.

Avgift

Din avgift beror på både din inkomst och den mängd hjälp du får.

Läs mer om avgifter.

Karta över kommunens äldre- och demensboenden

Fel vid laddning av objekt.

Kommunens äldre- och demensboenden

Bergsliden 1

Bergslidens äldreboende

Bergsliden 1 har ett vackert läge nära naturområdet på Mösseberg. Det är bekvämt beläget i närheten av mataffärer och kollektivtrafik. Boendet har tre avdelningar som är inriktade på demensvård. Gemensamma utrymmen finns för måltider, socialt umgänge, olika aktiviteter och trevliga utomhusplatser.

Besöksadress

Bergsliden 1
521 37 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Lenamaria Axelsson
0515-88 62 34
lenamaria.axelsson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 1 A 0515-88 62 09, 0515-88 62 28
Avdelning 1 B 0515-88 62 67
Avdelning 1 C 0515-88 62 64

Elvagården

Elvagårdens äldreboende

Elvagården ligger i Vartofta, ungefär en mil utanför Falköping. Boendet är vackert placerat med närhet till fin natur och promenadstigar. Det finns två avdelningar med fokus på demensvård. Gemensamma utrymmen för måltider, socialt umgänge, olika aktiviteter, flera utomhusplatser och en innergård finns tillgängliga på boendet. Här finns även två katter.

Besöksadress

Elvagatan 5A
521 75 Vartofta

Kontakt

Enhetschef
Catarina Mellåker
0515-88 59 50

Enhetschef
Maricka Sikiö
0515-88 66 01

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 300 0515-88 66 83
Avdelning 400 0515-88 66 84

Floby äldreboende

Floby äldreboende

Floby äldreboende finns i Floby, cirka 1,5 mil utanför Falköping. Boendet har ett centralt läge nära mataffärer och allmänna kommunikationer. Det består av tre avdelningar, varav två äldreboendeavdelningar och en är inriktad på demensvård. På boendet finns gemensamma utrymmen för måltider, socialt umgänge, olika aktiviteter, trevliga utomhusplatser och en gemensam innergård.

Besöksadress

Hässlebergsgatan 10, 12 och 14
521 51 Floby

Kontakt

Enhetschef
Maricka Sikiö
0515-88 66 01
maricka.sikio@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning Almen 0515-88 66 17
Avdelning Eken 0515-88 66 12
Avdelning Granen 0515-88 66 14

Frökindsgården

Frökindsgårdens äldreboende

Frökindsgården finns i Kinnarp, ungefär 1,3 mil utanför Falköping. Boendet har tre äldreboendeavdelningar. Gemensamma utrymmen på boendet inkluderar platser för måltider, socialt umgänge, olika aktiviteter, ett relaxrum och ett lusthus där det är trevligt att sitta och fika när vädret tillåter. Dessutom bor det en katt på Frökindsgården.

Besöksadress

Paradgatan 11
521 73 Kinnarp

Kontakt

Enhetschef
Catarina Mellåker
0515-88 59 50
catarina.mellaker@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning A 0515-88 59 53
Avdelning B 0515-88 59 54
Avdelning C 0515-88 59 56

Katarinagården

Katarinagårdens äldreboende

Katarinagården har ett centralt läge i Torbjörntorp, cirka sex kilometer utanför Falköping. Boendet består av fyra äldreboendeavdelningar. På plats finns gemensamma utrymmen för måltider, socialt umgänge och olika aktiviteter. En trevlig innergård finns också, vilket gör det enkelt för boende att komma ut i trädgården.

Besöksadress

Torbjörnsvägen 7
521 96 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Helene Andersson
0515-88 62 50
helene.andersson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 1 0515-88 62 51
Avdelning 2 0515-88 62 52
Avdelning 3 0515-88 62 53
Avdelning 4 0515-88 62 54

S:t Olofsgatan 11

S:t olofsgatans äldreboende

S:t Olofsgatan 11 har ett centralt läge i Falköpings tätort med närhet till centrum, caféer och affärer. Boendet består av fyra äldreboendeavdelningar fördelade på fyra plan, och varje lägenhet har en egen balkong. På plats finns gemensamma utrymmen för måltider, socialt umgänge och olika aktiviteter.

Besöksadress

S:t Olofsgatan 11
521 46 Falköping

Kontakt

Enhetschef, plan 1 och 2
Susanne Friberg
0515-88 62 77
susanne.friberg@falkoping.se

Enhetschef, plan 3 och 4
Annika Henningsson
0515-88 55 93
annika.henningsson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Plan 1 0515-88 62 75
Plan 2 0515-88 62 78
Plan 3 0515-88 62 80
Plan 4 0515-88 62 82

Stenstorps äldreboende

Stenstorps äldreboende

Stenstorps äldreboende finns i Stenstorp, cirka två mil norr om Falköping. Boendet har ett centralt läge med närhet till affärer, restauranger och kollektivtrafik. Det består av tre avdelningar, två äldreboendeavdelningar och en är inriktad på demensvård. Boendet ligger på markplan och ger möjlighet till promenader i ett grönskande område. I samma byggnad som äldreboendet finns även en vårdcentral, apotek och ideell sysselsättning.

Besöksadress

Storgatan 14 B-E
521 60 Stenstorp

Kontakt

Enhetschef
Anna Tapper Andersson
0515-88 63 00
anna.tapperandersson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Storgatan 14 B 0515-88 63 02
Storgatan 14 C 0515-88 63 03
Storgatan 14 D 0515-88 63 04
Storgatan 14 E 0515-88 63 04

Trätorget 1

Trätorgets äldreboende

Trätorget 1 har ett centralt läge i Falköpings tätort med närhet till centrum, restauranger och caféer. Boendet har tre äldreboendeavdelningar. Varje våningsplan har en gemensam matsal och dagrum. Dessutom finns en gemensam och väl skyddad uteplats på marknivå.

Besöksadress

Trätorget 1
521 42 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Diana Lod
0515-88 51 45
diana.lod@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Plan 1 0515-88 51 41
Plan 2 0515-88 51 42
Plan 3 0515-88 51 43

Tåstorps demenscentrum

Tåstorps demenscentrum

Tåstorps demenscentrum är vackert beläget i Falköpings tätort, i området Tåstorp. Boendet har åtta avdelningar, varav en är avsedd för regelbunden korttidsvistelse. Byggnaden är delvis enplans-, tvåplans- och suterräng med hiss.

På boendet finns gym, sol- och sandrum, relaxrum med bubbelbadkar, hobbyrum samt umgängesytor med direkt utgång till "Sinnenas trädgård". Det finns också ett övernattningsrum som man har möjlighet att boka. Runt byggnaden finns promenadstråk med möjlighet till olika aktiviteter.

Besöksadress

Sikagårdsgatan 5-9
521 34 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Linda Almberg
0515-88 68 02
linda.almberg@falkoping.se

Enhetschef
Monika Gunmariesson
0515-88 68 01
monika.gunmariesson@falkoping.se

Telefonnummer till avdelningarna

Avdelning 1: 0515-88 68 10
Avdelning 2: 0515-88 68 20
Avdelning 3: 0515-88 68 30
Avdelning 4: 0515-88 68 40
Avdelning 5: 0515-88 68 50
Avdelning 6: 0515-88 68 60
Avdelning 7: 0515-88 68 70
Avdelning 8: 0515-88 68 80

Vilskegården

Vilskegården är ett särskilt boende som ligger i Floby och det finns bra tåg- och bussförbindelser. Boendet har två avdelningar; Gullvivan och Prästkragen. På varje avdelning finns gemensam matsal, dagrum och inglasad balkong alternativt uteplats.

I anslutning till boendet finns det en avgränsad trädgård med en damm och växthus. Det finns ett nystartat aktivitetscenter där brukare kan sysselsätta sig tillsammans med personal utifrån deras egna förutsättningar.

Verksamhetens vision

Vi ska hjälpa Falköpingsbor, med särskilda behov, till ett för dem värdigt och fungerande liv. Vi ska genom stöttning, motivering och ett professionellt bemötande, tillgodose deras behov samt öka deras möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamhetsbeskrivning

Vilskegårdens särskilda kompetens kan vara av avgörande betydelse för den enskilde och därför är de 16 platserna till för personer vars grunddiagnoser återfinns inom psykiatri, geropsykiatri och demensspektrat och vars beteende antingen avviker från det som generellt kan anses ligga inom normalgraden för diagnoserna eller som har ett riskbeteende som utsätter individen eller omgivningen för onödigt lidande. Vanligtvis återfinns dessa personer annars inom äldreboende, demensboende, externt HVB och i vissa fall, i ordinärt boende med visst personalstöd.

Vilskegårdens enhet har även uppdraget att fungera som stöd/bollplank ute i övriga verksamheter vid specifika problemställningar kring enskilda individer.

En nyrenoverad verksamhet med tekniken i fokus. Här arbetar kunniga medarbetare i varierande åldrar.

Besöksadress

Kapellgatan 8
521 52 Floby

Kontakt

Enhetschef
Urban Stenberg
0515-88 56 16
urban.stenberg@falkoping.se

Samordnare
Linda Härjerud
0515-88 56 22
linda.harjerud@falkoping.se

Gullvivan 0515-88 56 17
Prästkragen 0515-88 56 18