Programråd

Enligt skollagen är ungdomsutbildningens yrkesprogram skyldiga att ha programråd.

Syfte: Samråd mellan elever, rektor, yrkeslärare, företrädare för arbetslivet, samordnare för APU/ APL-platser och programpolitiker

Deltagare: Den lokala styrgruppen VO-College Södra Skaraborg har beslutat att programrådet består av det ursprungliga programrådets deltagare samt koordinator för VO-college.

Möten: Programråd hålls en gång per termin initierat av rektor för gymnasiet.

Representanter från Ållebergsgymnasiet, Falköping

Else-Britt Persson
else-britt.persson@edu.falkoping.se
Programansvarig vårdlärare, vård och omsorgsprogrammet

Gabriella Pirklbauer
gabriella.pirklbauer@edu.falkoping.se
Vårdlärare, vård- och omsorgsprogrammet

Maria Lindlöf
maria.lindlof@falkoping.se
Vårdlärare, vård- och omsorgsprogrammet

Representanter från Rudbecksgymnasiet, Tidaholm

Ci Olofsson
ci.olofsson@tidaholm.se
Rektor vård- och omsorgsprogrammet

Ingrid Olofsson
ingrid.olofsson2@tidaholm.se
Vårdlärare vård- och omsorgsprogrammet

Representanter från Lärcenter, Falköping

Rickard Sandberg
Rektor Yrkesutbildning
rickard.sandberg@falkoping.se

Maj-Lis Wennberg
majlis.wennberg@falkoping.se
Vårdlärare, APL-samordnare

Eva Friberg
eva.friberg@edu.falkoping.se
Vårdlärare, APL-samordnare

Representanter Falköpings kommun

Ann-Charlotte Möller
ann-charlotte.moller@falkoping.se
Enhetschef, verksamhet Funktionsnedsättning

Birgit Lagergren
birgit.lagergren@falkoping.se
Enhetschef, verksamhet Funktionsnedsättning

Maria Andersson
maria.a.andersson@falkoping.se
Undersköterska, verksamhet Hemstöd

Monika Gunmariesson
monika.gunmariesson@falkoping.se
Enhetschef, verksamhet Äldreboende

Frida Wilgotson
frida.wilgotson@falkoping.se
Utbildningssamordnare, socialförvaltningen

Representant Tidaholms kommun

Linda Olsen
linda.olsen@tidaholm.se
Enhetschef, omvårdnadsförvaltningen

Teresa Klasson
teresa.klasson@tidaholm.se

Representant Primärvården

Carina Björkman
carina.bjorkman@vgregion.se
Studierektor Primärvården
VG-region

Representant Skaraborgs sjukhus

Terese Larsson
terese.larsson@vgregion.se
Studierektor SkaS

Representanter barn- och utbildningsnämnden

Angela Joelsson
angela.joelsson@falkoping.se
Barn- och utbildningsnämnden
Falköping

Nathalie Lidén
nathalie.liden@falkoping.se
Barn- och utbildningsnämnden
Falköping

Privata utförare av hemtjänst

Dejin Mohamad
Systrarna Odh och Falans hemtjänst
dejin.mohamad@systrarnaodh.se

Facklig representant

Pia Blomqvist
pia.blomqvist@tidaholm.se
Kommunal

Studeranderepresentanter från ungdoms- och vuxenutbildning
Falköping och Tidaholm