Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten är till för dig som är äldre och som bor hemma. Här kan du få sysselsättning med meningsfulla aktiviteter alla vardagar året om.

Syfte och aktiviteter

Syftet med dagverksamheten är att:

  • ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
  • bryta isolering
  • aktivera och bidra till att bevara gästernas funktioner
  • ge avlastning och stöd för anhöriga
  • göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet

Som gäst hos oss är du med och påverkar innehållet i verksamheten. Flexibiliteten är stor. Exempel på aktiviteter som är vanligt förekommande är sittgymnastik, tidningsläsning, sång och musik, köksgöromål, utevistelse och promenader. Genom samarbete med olika studieförbund arrangeras regelbundet underhållning. Vi gör också utflykter när tillfälle ges.

Hur ansöker du om dagverksamhet?

Ansökan om dagverksamhet görs hos biståndsenheten. Biståndsenheten utreder dina behov och därefter prövas och fattas beslut enligt socialtjänstlagen.

Vad kostar dagverksamhet?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur ofta du deltar i dagverksamheten.

Läs mer om avgifter

Här finns dagverksamhet

Social dagverksamhet

Dagverksamheten Bergsliden
Bergsliden 2, Falköping
0515-88 55 44

Dagverksamheten Kinnarp
Paradgatan 11, Kinnarp
0515-88 59 57

Dagverksamheten Floby
Hässlebergsgatan 10, Floby
0515-88 66 08

Dagverksamheten Stenstorp
Storgatan 24, Stenstorp
0515-88 63 09

Dagverksamhet för dig med demensdiagnos

Dagverksamheten på Tåstorps demenscentrum "Tåstorps hörna"
Sikagårdsgatan 5-9, Falköping
0515-88 68 09